12 april: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Graag nodigen wij de leden van de Historische Vereniging van harte uit voor onze voorjaars-ALV. Deze vindt plaats op woensdag 12 april in De Schakel (Schoolstraat 11) in Vleuten. De vergadering vangt aan om 19:30 uur.

Onderstaand de stukken ter download. De stukken liggen ook vanaf 12 maart ter inzage in ons documentatiecentrum in Vleuten.