17 maart: ‘Voor- en tegenspoed tussen 1300 en 1800: boeren langs de Oude Rijn’, een lezing door Jan Huiting

Op woensdag 17 maart 2021 organiseert de Historische Vereniging een lezing door vrijetijdshistoricus Jan Huiting.

Jan is sinds 1990 als auteur verbonden aan ons tijdschrift en promoveerde in juni bij de professoren De Boer en Spek in Groningen cumlaude op het proefschrift “Domeinen in beweging”. Hoewel dit een breed opgezette sociaal-economische studie is naar landschap, vegetatie, grondbezit, bevolking, daglonen, prijzen, kapitaalrente, pachten en tienden zal Jan in detail ingaan op een aantal boerenbedrijven zoals ze tussen 1300 en 1800 hebben bestaan in het werkgebied van onze vereniging. Een korte geschiedenis van de landbouw in vervlogen tijden…

Jan Huiting
Jan Huiting

De locatie van deze lezing is op dit moment, mede vanwege COVID-19 nog niet bekend.

 

Geef een reactie