20 november: ‘Godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand – opmaat tot de Dordtse Synode’ door Tjaard Barnard (SHHV)

Op woensdag 20 november organiseert de SHHV een lezing met Tjaard Barnard.

Het afgelopen jaar is herdacht dat in 1618-1619 een grote, Nationale Synode plaatsvond te Dordrecht. En op 13 mei was het precies 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd werd. Wat speelde er toen? In deze lezing wordt uw kennis van deze geschiedenis langs twee lijnen hernieuwd en uitgebreid. Wat speelde er op politiek terrein en wat gebeurde er onder de theologen. Dr. Tjaard Barnard (1968) is remonstrants predikant te Rotterdam en gepromoveerd in de kerkgeschiedenis.

Deze lezing wordt gegeven in de Lutherse kerk te Woerden. Meer informatie op de website van de SHHV.