Open monumentendag 2016

Op zaterdag 10 september vindt weer de Open Monumentendag plaats. In ons werkgebied zijn o.a. de Broederschapshuisjes en de Torenpleinkerk in Vleuten geopend. In de Broederschapshuisjes zal de tentoonstelling “Van Vleuten-De Meern naar Utrecht” te zien zijn met foto’s van toen en nu.

Daarnaast zal de Mariakerk in De Meern van 10:00 uur tot 16:00 uur geopend zijn. Hier zullen rondleidingen verzorgd worden.

Zie ook: Website Open monumenten dag Utrecht

In Memoriam Frans Besouw

1008_besouw

Tot onze grote schrik kwam op de dag van de ALV, 20 april, de overlijdenskaart van Frans Besouw binnen. Frans was de alom geliefde en gewaardeerde secretaris van onze Historische Vereniging. Hij was bestuurslid van april 1998 tot april 2005.

Velen zullen zich zijn rust, humor, grote sociale vaardigheden en enorme inzet nog goed herinneren. En terecht. Frans was een uniek mens die ?het leven lief had?, zoals de nabestaanden op de rouwkaart schreven. Of zoals de Fransen zeggen hij straalde het ?savoir vivre? uit. Vorig jaar tijdens het jubileum van ons documentatiecentrum, kwam hij nog even gedag zeggen. Hij wist, zoals altijd, ons te boeien met zijn prachtige verhalen vol kwinkslagen. Achteraf bleek hij al wat langere tijd ernstig ziek te zijn. Typerend voor Frans was dat hij slechts een enkeling hiervan op de hoogte bracht. De leden die aanwezig waren op de ALV hielden een minuut stilte voor Frans Besouw. Frans werd slechts 73 jaar. Hij laat zijn vrouw Truus Besouw-Ebskamp, zijn kinderen Yuri en Gabri?lle en 3 kleinkinderen na. Wij wensen hen allen veel sterkte in deze verdrietige tijd.

Namens het bestuur,

Gerda Oskam (voorzitter)

Nieuwe data rondleidingen Hamtoren op 22 juni en 29 juni.

Binnenkort zal de Hamtoren verkocht worden. Hiermee zal de gelegenheid weg vallen om dit unieke monument te bezichtigen. De Historische vereniging Vleuten, de Meern & Haarzuilens is de gelegenheid geboden om een aantal rondleidingen door dit monument aan te bieden. De huidige bewoonster van de toren zal hierbij een rondleiding verzorgen en zal daarbij veel vertellen over de geschiedenis en ook haar eigen ervaring met het bewonen van dit monument met de bezoekers delen.

Inmiddels zijn de eerste rondleidingen op woensdag 1 juni (19.00) en zondag 5 juni (14.30). volgeboekt.

Er is nog ruimte voor inschrijving op 2 andere tijdstippen, te weten:?woensdag 22 juni om 19.00 uur en woensdag 29 juni ook om 19.00 uur.

De rondleidingen duren ca 1,5 uur. Kosten voor de rondleiding bedragen ?12,50, incl. versnapering en leuke herinnering. Leden van de Historische Verenging krijgen ? 2,50 korting. Entree contant en ter plekke te voldoen.
3851_hamtoren

Zie ook:Webpagina van mw. Batenburg over de Hamtoren
Reageer naar:?activiteiten@histvervdmh.nl

Nieuwe naam voor de historische vereniging

In een druk bezochte algemene ledenvergadering zijn gisteravond, 20 april, 2 belangrijke besluiten genomen. Enerzijds heeft de ALV een besluit genomen over vernieuwde statuten en een huishoudelijk reglement.

Daarnaast hebben de leden 35 jaar na de oprichting van de vereniging besloten tot een aanpassing van de naam van de vereniging. Voortaan heet onze vereniging “Historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn”. Hiermee hebben wij een naam die eer doet aan de vele nieuwe leden uit de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn die zich ook verbonden voelen met de geschiedenis van ons gebied.

Tenslotte werden Dries Klooster en Jan Sangers unaniem verkozen in de functie van respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid.

Vondsten bij archeologisch onderzoek in Leeuwesteyn

Tijdens het archeologisch onderzoek van Buitenplaats Leeuwenstein in 2015 zijn goed bewaard gebleven funderingen uit de zeventiende en achttiende eeuw gevonden. De toenmalige bewoners hebben de grachten gebruikt om hun afval in kwijt te raken. De duizenden vondsten geven een heel mooi beeld van het (goede) leven van de bewoners. Er is zoveel gevonden dat de hulp van amateur archeologen van de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) is ingeroepen om de vondsten te bergen.

Na de opgraving zijn alle vondsten gewassen en voor een groot deel overgebracht naar de Archeohotspot in het Universiteitsmuseum Utrecht. Tijdens de openingstijden van het museum bent u welkom om te komen kijken naar het bijzondere puzzelwerk van de vrijwilligers. Door hun inzet wordt er steeds meer duidelijk over het leven van de bewoners van Leeuwenstein! Voor verder informatie zie:

http://www.universiteitsmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/agenda-ennieuws/ agenda/2016/archeolab

bron: E-news Leeuwesteyn