Grote interesse voor quiz-avond geschiedenis Vleuten

Afgelopen vrijdag 27 mei werd in Buurtcentrum de Schakel te Vleuten een avond georganiseerd met als thema: de geschiedenis van het dorp Vleuten. In samenwerking met De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn werd dit onderwerp in een film- en quizavond aangeboden.

Winnaars Quiz Geschiedenis-Vleuten
Winnaars Quiz Geschiedenis-Vleuten

De interesse voor een dergelijke avond bleek groot. Aan ruim 60 ge?nteresseerde deelnemers werd in de Filmzaal van de Schakel een film over de geschiedenis van Vleuten getoond. Na afloop hiervan ontvingen alle deelnemers een vragenlijst met 25 vragen over de geschiedenis van Vleuten. Het enthousiasme om deel te nemen aan deze quiz was groot en de vrijwilligers van de Historische Vereniging konden ruim 50 ingevulde vragenlijsten nazien op juistheid. Na controle bleek dat er twee winnaars waren; beiden met twee?ntwintig goede antwoorden. De winnaars, mw. Bongers en dhr. De Roos ontvingen het fotoboek van Werry Crone ?Groeten uit Vleuten-de Meern? uit handen van Jan de Jonge en Margreet Staal-Spekman van de Historische Vereniging.

 

Tussen Romeinen en Noormannen, een lezing door Herre Wynia

dinsdag 5 juli 2016 20:00 uur.

9715_middeleeuwen

Dinsdag 5 juli is Herre Wynia, archeoloog bij de gemeente Utrecht, te gast bij de Stichts-Hollandse Historische vereniging.

Aan de grens van Montfoort en Harmelen wordt al tientallen jaren gebouwd aan Leidsche Rijn, de grootste Vinex locatie van Nederland. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn bijna honderd opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd.

Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen. Zelfs in Woerden is dankzij de vondst van het Frankische zwaard duidelijk geworden dat er in ieder geval rond 700 sprake was van bewoning en een waarschijnlijk door Bonifatius gesticht kerkje. Het beeld dat na de Romeinen de ?duistere of donkere middeleeuwen? hun intrede deden, blijkt dan ook onhoudbaar. De onderzoeksresultaten duiden juist op een opvallend vitale periode, waarin een groot aantal verschillende nederzettingen werd gesticht.

In de lezing zal gemeentelijk archeoloog van Utrecht Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

Locatie: Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort.?Aanvang: 20.00 uur.

Geslaagde jubileum-bijeenkomst

We kunnen een dag later tevreden terug kijken op de receptie voor ons 35-jarig jubileum. Bij de receptie waren vele leden en externen aanwezig, evenals burgemeester Van Zanen en gemeente-archeoloog Erik Graafstal. Deze laatste werd onderscheiden met de “Dr. D.W. Gravendeelprijs”.

Erik Graafstal ontvangt de Dr. Gravendeel prijs
Erik Graafstal ontvangt de Dr. Gravendeel prijs

Daarnaast werd het nieuwste boekje van de vereniging gepresenteerd: “Straatwijs in Leidsche Rijn” met verhalen over de achtergrond van straatnamen in De Balije, Langerak, Veldhuizen en De Woerd.

Ere-leden Margreet Staal en Jan Schutte
Ere-leden Margreet Staal en Jan Schutte

Tenslotte werden de oud-bestuurders Jan Schutte en Margreet Staal benoemd tot ere-lid van de vereniging en werden een aantal personen benoemd tot Lid van Verdienste waaronder de leden Kees Rasch, Tiny de Groot, Jan de Jonge, Jan Bosman en een vijfde lid en de adverteerders van het eerste uur: de heer Jan Bos, de heer Theo Wolters en de heer Jan van Zuijlen.

 

Uw Wijk: Van Vinex tot Vicus! De Historische Vereniging gaat de nieuwe wijken in!

Ons gebied heeft een zeer rijke historie en de Historische Vereniging zet zich in voor het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed. Speciaal voor bewoners die in de Vinexplan nieuwbouwbuurten wonen, wil de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn middels een middag met een informatieve presentatie en leuke (gezins)wandeling met rondleider, de buurtbewoners verhalen? vertellen over hun eigen buurt, van lang geleden tot aan de recente geschiedenis.

Op?zaterdag 18 juni?is de eerste middag van deze reeks bedoeld voor de?bewoners vanLangerak?en op?zondag 3 juli?is de volgende de middag, bestemd voor?bewoners uit?De Woerd.

Andere ?vinexbuurten? komen in het najaar 2016 of in 2017 aan de beurt. De bijeenkomsten zullen het karakter krijgen van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. Om te beginnen neemt een presentator de bezoeker mee op een visuele reis; vanuit uw buurt naar de oude historie door middel van een video. Aansluitend kunnen de bewoners door de eigen buurt wandelen, waarbij een deskundige begeleider u zal attenderen op de vaak verborgen historische punten in uw buurt.?Teruggekomen bij het centrale punt zal met een leuke quiz de opgedane kennis worden getoetst. De slimste deelnemers maken kans op een passende prijs.

Alle bewoners uit de betreffende buurt zijn welkom om kennis te maken van de historie in uw buurt en we nodigen u dan ook van harte uit. Wel zijn er voor de rondwandelingen van circa 40 minuten, beperkt plek (max 160/ middag). Deelname is geheel kosteloos.

6691_logo_vinex-vicus

Terug in de tijd in het Raadhuis Vleuten!

Op 9 september as. is er een speciale avond over de historie van Vleuten. Die avond duiken we in het verleden van Vleuten. Hoe is Vleuten ontstaan? Hoe leefde men in Vleuten door de jaren heen? Een indrukwekkende tijdreis waarin we Vleuten op een andere manier leren kennen! De

Ansichtkaart: Groeten uit Vleuten
Ansichtkaart: Groeten uit Vleuten

spreker van de avond is Ad van Zoeren die zijn rijke kennis over Vleuten en zijn nog nooit vertoonde unieke verzameling historische beelden en ansichtkaarten zal inbrengen in een passende entourage. Tijdens de avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan Ad over de rijke historie van Vleuten.

Locatie : Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten. Toegang/Entree:5 euro Inloop met koffie/thee : vanaf 19.30 uur. Aanvang spreker: 20:00 uur, afsluiting rond ca. 22.00-22.30 uur.

S.v.p. aanmelden via een email naar info@raadhuisvleuten.nl. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.