Tijdschrift nr. 3 van “Rond Leidsche Rijn & Vleutensche wetering” is verschenen

Vanaf vandaag wordt het september-nummer van?”Rond Leidsche Rijn & Vleutensche wetering” weer verspreid onder onze leden.

Voorpagina september 2016
Voorpagina september 2016

Dit nummer bevat weer tal van interessante artikelen waaronder:

  • “De Haar in WO II” door dhr. Jules Braat en
  • “Sint maarten en Utrecht” door mw. Veronique Voorn-Verkleij.

Op de voorpagina het voormalige restaurant Rhenomare dat deze zomer werd gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. U kunt het tijdschrift hier bestellen.

 

“De Haar in WOII” door J. Braat

De meidagen van 1940.

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen. Als gevolg van het bombardement op Rotterdam moest onze strijdmacht na vier dagen capituleren, alleen Zeeland viel buiten de capitulatievoorwaarden. Tijdens gevechten aan de Grebbelinie werden het 1e en 5e Regiment Huzaren vanuit Huis ter Heide naar de Haar verplaatst. Toen de capitulatie bekend werd, vernietigden de huzaren hun wapens en een deel ervan verdween in de kasteelgracht. Na het vertrek van de militairen werd het kasteel, dat de eerste oorlogsdagen zonder schade was doorgekomen, al snel weer geopend voor bezoekers.??

Op 29 mei 1940 aanvaardde de bekende en beruchte nazi Dr. Seyss Inquart het bestuur over Nederland. Naast een aantal bestuurlijke maatregelen werd ook een ?Verordening betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen? afgekondigd. Als vijandelijke staten werden Engeland en Frankrijk beschouwd samen met hun koloni?n, protectoraten en mandaatgebieden. Als vijandelijk vermogen in Nederland werden o.a. beschouwd: roerende goederen die rechtens aan de vijand toebehoorden. Van deze goederen moest aangifte worden gedaan.

Met de eigenaar in New York, beloofde dat voor de Haar niet veel goeds. Ook de Joodse afstamming van baronnesse H?l?ne was geen aanbeveling bij de nazibonzen. Organisatorische problemen bij de afdeling Finanz und Wirtschaft, Abteilung Feindverm?gen van het Rijkscommissariaat veroorzaakten vertraging waardoor de onder beheerstelling van de Haar nog enige tijd op zich liet wachten. Lees de rest van dit verhaal in het september nummer van ons tijdschrift

“Sint Maarten en Utrecht” door mw. V. Voorn

Zoals met de meeste vroegchristelijke heiligen zijn er weinig historische feiten bekend over het leven van Sint Maarten. Het meeste dat wij weten, komt uit de hagiografie die Sulpicius Severus (overleden in 591) over Maarten heeft geschreven. Deze levensbeschrijving is in feite een opsomming van losse gebeurtenissen. Sulpicius wilde vooral laten zien hoe heilig Maarten was. Het is geen objectief verhaal maar de boodschap was: ?Maarten is een echte leerling van Christus en gaat steeds meer op Christus zelf lijken.? Wat weten we feitelijk over Maarten? Hij werd rond 316 geboren in wat de Romeinen Pannoni? noemden, ongeveer het huidige Hongarije. De legenden zeggen: in Szombathely (Savaria) als zoon van Romeinse ouders. Zijn precieze geboortedag is onbekend. Maarten is in het Latijn Martinus en die naam betekent ?van Mars? of ?aan Mars gewijd?. Mars is de Romeinse oorlogsgod en was een geschikte naam voor een jongen die is voorbestemd in het leger te gaan.

Omdat zijn vader militair was, was het wettelijk bepaald dat eventuele kinderen ook een militaire loopbaan zouden volgen. Hij werd opgeleid in de Italiaanse stad Pavia en kwam al op jonge leeftijd in het Romeinse leger terecht. Hij moet 15 jaar zijn geweest toen hij door het Romeinse leger werd ingelijfd. Drie jaar later zou hij zich hebben laten dopen en nog weer wat jaren later zou hij uit het leger zijn gegaan om zich te wijden aan een godsdienstige loopbaan. Terwijl hij nog in het leger diende, zou het bekendste wonder zijn gebeurd toen hij in Galli? diende. Volgens de legende ontmoette hij bij de stadspoort van Amiens een blinde bedelaar waar niemand naar omkeek. Omdat het winter was en de man weinig kleren aan had, gaf Maarten de helft van zijn mantel weg. Hij gaf daarmee zijn eigen helft weg, omdat de andere helft aan Rome toebehoorde. ?s?Nachts droomde Maarten van de bedelaar die aan hem verscheen als Christus zelf gelijk het Evangelie van Mattheus (25:36) waarin Christus zegt: ?Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.?? Lees de rest van dit verhaal in het september nummer van ons tijdschrift.

 

Za 24 sept: landelijke bijeenkomst interessegroep stamboomonderzoek van de HCC!genealogie

Mensen die ge?nteresseerd zijn in familiegeschiedenis zullen eerst een kijkje nemen op de websites als ?openarchieven?, ?zoekakten.nl? of ?WieWasWie?. Daar kan men terecht voor de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mens. Op die sites kan men op zoek naar geboorteakten, huwelijksakten (soms ook echtscheidingsakten) en overlijdensakten, wanneer die gegevens inmiddels zijn ingevoerd. Maar hoe kan men nu nog verder terug in de tijd, dus v??r 1811, want in dat jaar werd onder het regime van koning Lodewijk Napoleon in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd?

Op die vragen probeert de interessegroep stamboomonderzoek van de Hobby Computer Club HCC!genealogie op ?zaterdag 24 september a.s. een antwoord te vinden. Zij organiseert dan weer een van haar gratis toegankelijke landelijke bijeenkomsten.

?s-Ochtends zal ?mr. A.H.G. Verouden, voorzitter van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ?Ons Voorgeslacht? ?een lezing geven met als titel ?Zoekmogelijkheden v??r 1650?. Iedereen die in Nederland onderzoek naar familie verricht, moet met niet al te veel moeite tot ca. 1650 kunnen komen. De Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters brengen de onderzoeker vrijwel moeiteloos tot het 1e kwart van de 19e eeuw. Daarna is men aangewezen op de doop-, trouw- en begraafregisters, aangevuld met oud-rechterlijke archieven en notari?le registers.

Dankbare bronnen van onderzoek in de 17e en 18e eeuw vormen ook allerlei soorten van belastingregisters. In heel wat gevallen nemen die al een aanvang aan het einde van de 16e eeuw. Om de kerkboeken maar niet te vergeten. De periode van de 80-jarige oorlog (1568-1648) vormt voor de meeste onderzoekers een onneembare horde. Veel archieven zijn door oorlogshandelingen, brand of watersnood in die tijd verloren gegaan. En daarv??r wordt het alleen maar nog lastiger. Toch zijn er in elke provincie nog wel wat zoekmogelijkheden, die door de volhardende onderzoeker kunnen worden geraadpleegd.

Zoek akten
In de middag zal Jacques Verheijden, beheerder van de website ?zoekakten.nl? een korte toelichting geven op de verschillende informatie die op zoekakten.nl te vinden is. Daarnaast zal hij ook aandacht besteden aan het belang van de geleverde indexen en het melden van fouten. Aan de orde komen bijzondere collecties zoals: de Franse jaarkalender; gemeentelijke herindelingen; zoeken op plaatsnamen; DTB-informatie; wat is er nieuw?; problemen met uw browser; “snel zoeken” en speciale films, etc.

Ook aan de site van FamilySearch zal de nodige aandacht besteedt worden. Wat is daar zoal te vinden en scans van welke akten kunnen wij in de (nabije) toekomst nog verwachten. Uiteraard zal er ook aandacht gegeven worden aan het zoeken in de grotere plaatsen en dan vooral de huwelijksbijlagen.

De landelijke bijeenkomst van HCC!genealogie wordt gehouden op zaterdag 24 september a.s. in het zalencentrum Brandpunt van de Gereformeerde Paas- of Kruiskerk, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn. Aanvang 11 uur. Toegang gratis.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is sinds 1986 een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. Nu is het een grote groep mensen die elkaar steunen en stimuleren in hun onderzoek. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite www.genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Uw Wijk Van Vinex tot Vicus op zaterdag 24 sept in Veldhuizen

Uw Wijk: Van Vinex tot Vicus trekt verder!

Ons gebied heeft een zeer rijke historie en de Historische Vereniging zet zich in voor het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed. Speciaal voor bewoners die in de Vinexplan nieuwbouwbuurten wonen, wil de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn middels een middag met een informatieve presentatie en leuke (gezins)wandeling met rondleider, de buurtbewoners verhalen vertellen over hun eigen buurt, van lang geleden tot aan de recente geschiedenis.

Op zaterdag 24 september voor de bewoners uit Veldhuizen.

Andere ?vinexbuurten? komen vanaf het voorjaar in 2017 aan de beurt.

Deze bijeenkomsten hebben het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. Om te beginnen neemt een presentator de bezoeker mee op een visuele reis; vanuit uw buurt naar de oude historie door middel van een video. Aansluitend kunnen de bewoners door de eigen buurt wandelen, waarbij een deskundige begeleider u zal attenderen op de vaak verborgen historische punten in uw buurt. Teruggekomen bij het centrale punt zal met een leuke quiz de opgedane kennis worden getoetst. De slimste deelnemers maken kans op een passende prijs.

Ter gelegenheid van deze serie dagen, geeft de historische vereniging verder een boekje uit met een beschrijving van de wijk, de diverse buurten en straatnamen. Een leuke kennismaking waarom deze namen zo zijn gekozen en een verdere uitleg van de lokale geschiedenis.

Alle bewoners uit de betreffende buurt zijn welkom om kennis te maken van de historie in uw buurt en nodigen u dan ook van harte uit. Wel is er voor de rondwandelingen van circa 40 minuten, beperkt plek (max 160/ middag). Deelname is geheel kosteloos.

Zaterdag 24 september, Veldhuizen, Locatie Buurtcentrum de Pijler, Bovenpolder 80.
Aanvang presentatie: 13.30 uur

wandelingen: 14: oouur

quiz circa 15:00 uur

Informatiestand Historische vereniging van 13:00 tot 16:00 uur aanwezig

In 2017 volgen nog bijeenkomsten in o.a. Vleuterweide, Parkwijk, Terwijde, ?t Zand, Hoge Weide & Grauwaart. Mocht u voor een van deze buurten willen helpen als vrijwilliger, dan horen wij dat natuurlijk graag.

De dagen worden georganiseerd door de Historische vereniging Vleuten De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn. Kijk gerust ook eens op de website voor andere activiteiten, informatie of hoe lid te worden: www.histvervdmh.nl

Voor verdere informatie over dit project: Activiteiten@histvervdmh.nl of tel: 06-54242160 (Wim de Vrankrijker).

Wo 14-09: Tweede ALV 2016 van de Historische Vereniging.

Woensdag 14 september vindt de najaars-ALV van de Historische Vereniging plaats. De uitnodiging voor deze ledenvergadering konden onze leden al eerder lezen in het juni-nummer van ons tijdschrift en via de mail.

Bij deze vergadering zullen de begroting 2017 en het beleidsplan 2017 worden voorgelegd aan de leden. Daarnaast zal Marjo van der Woerd aftreden als secretaris. Afiena van IJken heeft zich kandidaat gesteld voor de rol van secretaris in het bestuur.

De vergadering vindt plaats in De Pijler (Bovenpolder 80) in De Meern en vangt aan om 19:30 uur.

Hieronder vindt u de stukken met uitzondering van de Begroting 2017. Deze zal woensdagavond 14 september uitgedeeld worden.

Ik hoop velen van u te zien de 14e.

Namens het bestuur,

Marjo van der Woerd (secretaris)