Geschiedenis Online prijs

De Geschiedenis Online Prijs bekroont de beste historische website en app. De nieuwe website van de Historische Vereniging dingt ook mee naar deze prijs.

Bent u ook zo blij met onze nieuwe website, stem dan op onze website door op onderstaand logo te klikken.? Stemmen voor de Geschiedenis Online Prijs kan nog t/m 9 februari !
Stem nu op Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn

7 feb: 32e Nicolaas van der Monde-lezing: ‘Vroegere rivierlopen in Utrecht’ door drs. Marieke van Dinter

Dinsdag 7 februari vindt de 32e Nicolaas van der Monde-lezing plaats. Deze lezing, georganiseerd door de vereniging Oud-Utrecht, wordt dit jaar gegeven door drs. Marieke van Dinter.

Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd
Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd

Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich bezig met de vraag waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader van het project ‘Domplein 2013’ heeft Marieke van Dinter de ligging en ontwikkeling van de rivierlopen ?n en rondom de stad Utrecht in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen gereconstrueerd.

Deze reconstructie is gebaseerd op nieuwe geo-archeologische gegevens – afkomstig van de grootschalige opgravingen die de laatste decennia in Leidsche Rijn hebben plaats gevonden en kleinschalige in de stad Utrecht – en op herinterpretatie van oude opgravingsgegevens uit Utrecht. Tijdens de lezing zullen de nieuwe rivier- en landschapsreconstructies worden gepresenteerd en zal worden ingegaan op de invloed die deze ontwikkelingen hadden op de bewoningsgeschiedenis van het gebied.

De lezing vindt plaats op dinsdag 7 februari 2017 in de Pieterskerk te Utrecht en begint om 20:00 uur. De toegang is gratis. N.b. Mevrouw Dinter zal later dit jaar de lezing ook geven voor onze vereniging.

Toegang tot de Nicolaas van der Monde-lezing is vanaf dit jaar uitsluitend mogelijk door vooraf-aanmelding via de website van Oud-Utrecht.
Voor deze aanmelding kunt u vanaf 15 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 terecht op de website: www.oud-utrecht.nl Ga naar de agenda naar de aankondiging van de Van der Monde-lezing waar u zich aan kan melden. U krijgt ter bevestiging het toegangsbewijs per email toegestuurd. Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u zich ook aanmelden via een relatie (vriend, kennis, etc.).

9 feb: Vertoning film ?The Boat on the Rhine?, met inleiding door Erik Graafstal.

Donderdag 9 februari zal in Castellum Hoge Woerd de BBC-documentaire ?The Boat on the Rhine?, vertoond worden door de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn. De BBC-documentaire van het Time team beschrijft de achtergronden van de opgraving van het schip De Meern 4.

De opgraving van een Romeins schip in 2003
De opgraving van een Romeins schip in 2003

Het schip De Meern 1 is het kroonjuweel van Museum Hoge Woerd. Slechts weinigen kennen zijn ‘grote broer’, De Meern 4, een ca. 30

meter lang vrachtschip dat even verderop is gezonken. Deze grote rivierpraam werd in 2003, een paar dagen na de berging van De Meern 1, ontdekt in een rioolsleuf, 200 meter verderop. Het schip leek met opzet te zijn afgezonken tegen een zware houten beschoeiing. Gezien zijn omvang en ligging, vlak naast de historische boerderij De Balije, werd besloten De Meern 4 in de bodem te bewaren voor toekomstig onderzoek. In 2005 werd echter wel een beperkte kijkoperatie uitgevoerd, teneinde iets meer te weten te komen over de aard en ouderdom van het schip. Daarbij was het legendarische Britse TV-programma Time team aanwezig. Zij maakten een spannende aflevering over dit bijzondere vaartuig, dat de ‘missing link’ bleek te zijn in onze kennis over dit type vrachtschepen. Het werd een van de meest gewaardeerde uitzendingen uit 15 jaar Time team.

Erik Graafstal
Erik Graafstal

Op 9 februari vertoont de Historische Vereniging deze spannende documentaire (50 min.). Voorafgaand zal gemeente-archeoloog Erik Graafstal in zijn inleiding ingaan op de achtergronden van deze scheepsvondst en de totstandkoming van de Time team-aflevering. Er lijkt een heel specifieke reden te zijn geweest waarom de Romeinen dit schip op deze plek tot zinken hebben gebracht.

Let op: de film is geheel in het Engels en zonder ondertiteling.

Locatie: Castellum Hoge woerd, de Studio. Zaal open: 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. Entree: ?5,- Leden: ?2,50. Aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl