Tentoonstelling over duizend jaar riviervaart op de Lek in Stedelijk museum Vianen (vanaf 25 mei)

Het Stedelijk Museum Vianen sluit zich aan bij de Nationale Sleepbootdagen met een tentoonstelling over duizend jaar riviervaart op de Lek.

San Antonio op de Lek bij Vianen achter de motorsleepboot Lodewi
San Antonio op de Lek bij Vianen achter de motorsleepboot Lodewi

Vianen was al in de vroege middeleeuwen een knooppunt van waterwegen. Waar nu auto?s over de viaducten van de A2 en de A27 over de Lek razen, hebben daaronder honderden jaren schepen de dienst uitgemaakt. Klippers, tjalken, zandaken, sleepboten en passagiersschepen voeren eeuwenlang langs de haven van Vianen.

De eerste sporen van bewoning in Vianen stammen uit de 10e eeuw. De stad ligt op een strategisch punt in de rivier ten zuiden van Utrecht. Om overstromingen tegen te gaan werd rond 1100 de Rijn afgedamd. Met die afdamming steeg de status van Vianen. De Lek werd een voorname handelsweg en Vianen groeide met de handel mee. Het topstuk in de tentoonstelling is de zogenoemde Akte van de Vijf Heeren uit het archief van Gorinchem. Het document uit 1284 verenigde de heerlijkheden in het gebied de Vijfheerenlanden tegen het water.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking van de Stichting Nationale Sleepbootdagen Vianen, Stichting tot Behoud van de Sleepboot Amicitia, het Binnenvaartmuseum Maasbracht en Dordrecht en een aantal inwoners van Vianen. Scheepsmodellen en oude kaarten vertellen de historie van Vianen als knooppunt van waterwegen door de eeuwen heen.

1.000 jaar riviervaart op de Lek. Van statenjacht tot sleepboot is van 25 mei tot en met 20 augustus 2017 te zien. Het Stedelijk Museum Vianen is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Toegang: ? 3,-; Museumkaarthouders en kinderen t/m 12 jaar gratis; CJP en 65+ ?1,50. www.stedelijkmuseumvianen.nl

Opgraving vroegmiddeleeuws grafveld Veldhoven

opgravingen-grafveld
opgravingen-grafveld

Deze week kregen wij bericht van de AWN dat sinds deze week in Veldhoven een klein Merovingisch familiegrafveld wordt opgegraven uit de periode 675-725. Voor meer informatie over de opgraving kunt u de website van de gemeente Veldhoven raadplegen: https://www.veldhoven.nl/opgravingen-grafveld

Op de locatie van de opgraving is een bewakingscamera en een webcam ge?nstalleerd. Via de website kunt u ook online meekijken.

Vernieuwd streekmuseum Vredegoed

Zaterdag 13 mei, 13:00 uur, zal wethouder De Groene van de gemeente Stichtse Vecht het nieuwe buitenmuseum en het vernieuwde Museumplein van Streeksmuseum Vredegoed openen.

Het Buitenmuseum bestaat uit twee ruimtes. In de open kapshuur zijn oude gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en foto’s te zien die een duidelijk beeld geven van de tuinderij, het rietdekken, rietsnijden en klompenmaken in de directe omgeving van Maarssen en Westbroek en de zoetwatervisserij van o.a. de Loosdrechtse Plassen. In de ruimte naast het Rustpunt is een oude schilderswerkplaats gecre?erd met voorwerpen die aan Vredegoed zijn geschonken.

Kijk voor meer informatie op Vredegoed.nl