Expostie “Geschiedenis van de post in Vleuten, De Meern en Haarzuilens” in bibliotheek Vleuterweide

Tot en met 26 december is in de bibliotheek van Vleuterweide een expositie over de post in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Dorpsgenoot Jan Sangers heeft namens postzegelvereniging Postfris ’68 een expositie samengesteld met daarin postzegels en poststukken die vanuit en naar Vleuten, De Meern en Haarzuilens zijn gezonden. De collectie is bijeen verzameld met het doel de de geschiedenis van de post in deze regio te illustreren.

PTT-Post
PTT-Post

Het oudste poststuk dat u kunt bekijken is bijna 2 eeuwen oud. Naast stempels en brieven wordt de geschiedenis van de postkantoren die in Vleuten en De Meern hebben gestaan, tot aan de huidige situatie beschreven. Inmiddels zijn de oude postkantoren gesloten en vervangen door de servicepunten. Oude namen zoals de gemeenten Oudenrijn en Veldhuizen komen voorbij.

Verslag najaars-ALV van 20 september 2017

Op 20 september 2017 vond de najaars-ALV van de Historische Vereniging plaats. Het verslag hiervan, en alle andere ALV-stukken, vindt u op deze pagina:?www.histvervdmh.nl/alv

Op de agenda voor de ALV stonden o.a. de bespreking van de begroting 2018 en het Beleidsplan 2018. Beiden werden na een discussie goedgekeurd.? Verder benadrukte Harry van der Meer nog dat de vele activiteiten die elk jaar weer worden georganiseerd geen doorgang kunnen hebben zonder de inzet van vrijwilligers. Als ieder eens in de zoveel tijd een avond of middag helpt komt de last niet op de schouders van steeds dezelfde groep vrijwilligers.

Arjo Roersch van der Hoogte had zich gekandideerd voor de functie van bestuurslid (2e secretaris) en werd unaniem door de ledenvergadering verkozen tot bestuurslid. Ingrid Horst gaf aan dat zij na zes jaar bestuurslidmaatschap bij de volgende ALV zal aftreden. Bij de stukken voor de voorjaars-ALV zal een functieprofiel worden meegestuurd.

 

1 nov: ‘Vroegere rivierlopen in Utrecht’, een lezing door Marieke van Dinter.

Woensdag 1 november zal Marieke van Dinter, fysisch geograaf, een lezing houden voor de leden van de Historische Vereniging.

Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich namelijk bezig met de vraag waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader van het project ?Domplein?2013??heeft zij de?ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen gereconstrueerd.?Tijdens de lezing zal deze nieuwe landschapsreconstructie – op basis van een nieuwe geo-archeologische gegevens en her-interpretatie van oude opgravingsgegevens – worden gepresenteerd.

Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd
Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten en bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw.?Daarmee kan zij het landschap v??r, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

De lezing vindt plaats in de grote zaal van Cluster Voorn op Akkrummerraklaan 131 in de wijk Langerak (Leidsche Rijn). Inloop 19:30 uur. Aanvang lezing: 20:00 uur. Entree: ?5,- Leden: ?2,50. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

30 oktober: ‘De geschiedenis van Bier’, een lezing over de geschiedenis van Bier i.s.m. Brouwerij Maximus

In oktober zal de Historische Vereniging i.s.m. Brouwerij Maximus een lezing verzorgen over de geschiedenis van het bier.

Vandaag de dag drinken ongeveer een miljard mensen jaarlijks 133 miljard liter bier, maar bier bestaat al heel lang. Het behoort zelfs tot de oudste bewerkte voedingsmiddelen. Historici en archeologen hebben aanwijzingen gevonden dat er al in het neolithicum bier gebrouwen en gedronken werd. Vroegere culturen gaven blijk van hun liefde voor bier, en ongeveer 5000 jaar geleden verheerlijkten de Egyptenaren hun brouwsels in hun hi?rogliefen; ze noemde het ?Plezierbrenger en ?Hemels?.

Maar hoe zijn de eerste bieren nou eigenlijk ontstaan? Waarschijnlijk zijn de eerste bieren ontstaan doordat er per ongeluk een stukje brood in een vat wekend graan viel, waarna gist in de buitenlucht alcohol begon te produceren. Dit bier van vroeger is niet te vergelijken met het kristalheldere bier van tegenwoordig, het was meer een soort alcoholische soep en bevatte meestal meer dan 10% alcohol.

Door de eeuwen heen is bier vaak beschouwd als veiliger dan water, dit omdat het tijdens het brouwproces gekookt wordt. Zelfs kinderen kregen regelmatig zwak alcoholische ?klein bier?. Ook de monniken waren en zijn nog steeds erg belangrijk voor de bierproductie, vroeger brouwden de monniken veel voor eigen gemeenschap en verkochten het tevens ook aan de plaatselijke bevolking. Omdat er in de kloosters grootschalig werd gebrouwen, ontwikkelden monniken nauwgezette en geavanceerde brouwmethodes waardoor de kwaliteit steeds hoger werd.

Tot op de dag van vandaag wordt er natuurlijk nog steeds gewerkt aan een beter kwaliteit en kwantiteit.Brouwerij Maximus

De Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn verzorgt in samenwerking met Brouwerij Maximus 2 leuke en lekkere avonden.

Niels Mulder van de plaatselijke brouwerij zal een informatieve lezing verzorgen over de lange historie van bier. Aansluitend zal er een proeverij aangeboden worden met diverse biersoorten van Maximus en een aantal bijpassende lekkere hapjes.

De lezing zal op 2 data gegeven worden: maandag 16 en maandag 30 oktober 2017. Aanvang 20:00 uur. Per avond kunnen we maximaal 25 personen een plek aanbieden.

Voor deelname kunt u inschrijven via activiteiten@histvervdmh.nl . Geef hierbij op welke data u beschikbaar bent. Zo snel mogelijk laten wij de indeling aan u weten. De kosten voor deelname bedragen ?16,50 per persoon.

Kijk voor meer informatie over de geschiedenis van bier op de website van de stichting erfgoed Nederlandse biercultuur of op de website van brouwerij Maximus.

Leidsche Rijn deel van de Limes-app officieel gelanceerd

Woensdagmiddag 11 oktober (’17) werd officieel het Leidsche-Rijn deel van de zogenaamde Limesapp in gebruik genomen.

Wethouder Geldof neemt Leidsche Rijn deel van de Limes-app officieel in gebruik.
Wethouder Geldof neemt Leidsche Rijn deel van de Limes-app officieel in gebruik.

De limes-app is een Android/Apple app met bijbehorende website met als doel om al het moois rond de voormalige Romeinse limes met elkaar te verbinden. Met behulp van de app kunnen routes gewandeld en gefietst worden langs historische plekken. Met de smartphone in de hand worden de verhalen bij deze plekken tot leven gebracht. In de afgelopen periode is er binnen de Historische Vereniging hard gewerkt aan het cre?ren van de verschillende fiets- en wandelroutes in ons gebied. Speciale dank gaat hiervoor uit naar de heren Jan Bosman en Jan de Jonge.

Nu al deze routes uitgestippeld zijn en van bijbehorende tekst en afbeeldingen voorzien was vandaag het moment om de app officieel te presenteren. Wethouder Kees Geldof nam de app vanmiddag in Castellum Hoge Woerd officieel in gebruik. Bij de presentatie gaf de wethouder aan te hopen dat de app bijdraagt aan de kansen van Castellum Hoge Woerd om de Grote Archeologieprijs te winnen.

Zaterdag 28 oktober: Middagexcursie langs de plekken van de Utrechtse Meesters (SHHV)

Op zaterdag 28 oktober organiseert de SHHV een excursie in Utrecht onder leiding van Ina Bertsch, die in het verlengde ligt van de lezing van 9
oktober. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en zal vertrekken bij het Centraal Museum.

Herman Saftleven ? Gezicht op Utrecht (ca 1664).
Herman Saftleven ? Gezicht op Utrecht (ca 1664).

De tocht voert langs de Nieuwe Gracht, de Herenstraat, Achter de Dom, Achter Sint Pieter, de Plompetorengracht, de Voorstraat, de Neude, de Oude Gracht,de Boterstraat en de Mariaplaats.

Tijdens de excursie wordt Utrecht bekeken vanuit een ongebruikelijke hoek, namelijk waar de schilders van de Utrechtse School in Utrecht hebben geleefd en gewerkt, en waarom ze juist op die plek woonden.

Opgeven voor deelname verplicht: bij Marianna Kersten via kersten33@kpnplanet.nl of bellen naar 0348-415528. De reis naar het verzamelpunt te Utrecht maken deelnemers op eigen gelegenheid. Aanvang 13:00 uur. Kosten a ?3,- p.p. zijn per plekke te voldoen.

Maandag 9 oktober: “Utrechtse Meesters en de Caravaggisten” ? een lezing door drs. Ina Bertsch (SHHV)

Onze zustervereniging, de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) uit Woerden, organiseert op maandag 9 oktober een lezing genaamd “Utrechtse Meesters en de Caravaggisten”, gegeven door mevrouw Ina Bertsch.

Utrecht is sedert de late Middeleeuwen een belangrijk centrum voor kunstschilders geweest, maar aan het eind van de 16e eeuw ontwikkelde
de Utrechtse schilders-traditie een zo eigen karakter dat door kunsthistorici thans wordt gesproken over de Utrechtse school. In deze lezing van de SHHV (en later een excursie) maken we kennis met het reilen en zeilen van de schilders in de stad Utrecht tijdens de 16e en 17e eeuw. Hoe waren ze georganiseerd? Wat was hun positie in de stad? Hoe werden ze opgeleid en had de woelige historische periode invloed op hun werk? Waar woonden ze en waarom juist daar?
Het caravaggisme is een stroming in de 17deeeuwse schilderkunst die zich liet inspireren door de revolutionaire stijl van de Italiaanse meester
Caravaggio. Die zet zich af tegen de classicistische retoriek van de academies en omarmt de illusionistische geestdrift van de barok. Een aparte groep in Utrecht zijn de Utrechtse caravaggisten. De voornaamste onder hen zijn Hendrick ter Brugghen, Dirck van Baburen en Gerard van Honthorst.

Ina Bertsch
Ina Bertsch

Natuurlijk komen de bekende kunstenaars aan bod zoals Jan van Scorel, Abraham Bloemaert, Gerard van Honthorst en Roelandt Savery, maar ook de misschien wat minder bekende, zoals bijvoorbeeld Jan van Bijlert, Cornelis van Poelenburgh en Joost Cornelis Droogsloot. Het spreekt vanzelf dat hierbij veel van de meestal prachtige werken worden getoond en toegelicht.

Ina Bertsch is al snel na haar afstuderen als historica, gespecialiseerd in middeleeuwse geschiedenis en cultuur, lezingen, cursussen en rondleidingen gaan geven. Ze deelt inmiddels al jaren met veel plezier haar enthousiasme over deze onderwerpen met haar cursisten. Ze geeft cursussen bij kunsthistorische instituten (zoals Helikon en Kunsthistorische Leergangen Utrecht) en volksuniversiteiten, culturele clubs, musea en andere organisaties, maar ook bij mensen thuis.

De lezing begint om 20:00 uur en vindt plaats in Het Kasteel te Woerden.