Zeer succesvolle dagen Haarzicht

De drie dagen met archeologische rondleidingen waar de nieuwe wijk Haarzicht wordt gebouwd, waren een enorm succes! De rondleidingen werden georganiseerd door de Historische Vereniging en waren een resultante van de unieke samenwerking tussen de vereniging en de ontwikkelaar AM (Grondbank Haarzicht). Een kleine 800 mensen bezochten de plek en werden ook enthousiast over de Historische Vereniging en wat wij allemaal doen. Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van de Historische Vereniging die bijdroegen aan dit evenement, dank ook aan de gemeente Utrecht, de archeologen Erik Graafstal en Herre Wynia, IZI en uiteraard AM (Grondbank Haarzicht) voor de durf om een unieke samenwerking aan te gaan met een vrijwilligersorganisatie, de Historische Vereniging, over het erfgoed onder de te bebouwen grond.

Namens het bestuur,

Gerda Oskam (vz)

 

Maandag 11 juni Industrieel erfgoed in onze regio, een lezing door Erik Nijhof

Op maandag 11 juni organiseert de Historische Vereniging een lezing met Erik Nijhof over het industrieel erfgoed in onze regio.

Sporen van bedrijvigheid in Vleuten-De Meern zijn nog steeds zichtbaar in het huidige straatbeeld. Waar nu de woonfunctie overheerst, uiteraard in combinatie met allerlei winkelbedrijven, ging het vroeger om tuinbouw en industri?le activiteiten, die plaatsvonden in karakteristieke gebouwen. Deze waren opgetrokken met vooral functionele doelstellingen en zijn na het verlies van die functie bijna alle gesloopt. De vraag is in hoeverre die overblijfselen moeten worden beschouwd als erfgoed, en dus voor een zekere mate van bescherming in aanmerking komen. Daarom zal eerst de vraag aan de orde worden gesteld, wanneer en waarom we iets als erfgoed bestempelen, en vervolgens bezien, welke plaats daarbinnen industrieel erfgoed inneemt. Dit is zoals gezegd, meestal vooral met een functioneel doel gebouwd en neemt daardoor binnen het cultureel erfgoed een specifieke plaats in. Vervolgens zal een kort overzicht worden gegeven van de meest sprekende voorbeelden van industrieel erfgoed in de wijken Vleuten-De Meern en Leidse Rijn, waarbij ook zal worden ingegaan op de nieuwe bestemmingen daarvan. Er zal uiteraard ruimte zijn voor een gedachtewisseling over deze problematiek.

Erik Nijhof, vz USINE
Erik Nijhof, vz USINE

De Utrechtse Stichting voor INdustrieel Erfgoed (USINE) maakt zich in de hele provincie sterk voor een positieve waardering van de restanten van ons industri?le verleden in de breedste zin en komt waar mogelijk op voor het behoud ervan, meestal door herbestemming. Ook heeft ze een inventarisatie gemaakt van het industrieel erfgoed in de provincie; deze is te vonden op haar website?www.usine-utrecht.nl

Erik Nijhof is gepensioneerd docent-onderzoeker in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van USINE en ook van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), die veel vrijwilligersorganisaties overkoepelt. Daarnaast is hij actief in de Provinciale Commissie van Erfgoedvereniging Heemschut.

De locatie van deze lezing is de Metaal Kathedraal. Rijksstraatweg 20 te Utrecht. Aanvang 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur.

Kosten ? 5,- Leden HV ? 2,50 korting. Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

Publieksdagen opgravingen Haarzicht van 19 t/m 27 mei

In de komende periode ?wordt gestart met de bouw van het plan Haarzicht. Deze nieuwbouwlocatie is gelegen langs de Thematerweg, achter de Schoolstraat/ Multatulistraat in Vleuten. Een nieuwe woonwijk voor ca. 500 woningen wordt ontwikkeld door Grondbank Haarzicht. Voorafgaand aan de start van de bouw wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Dienst Utrecht onder leiding van Erik Graafstal. Lees hier een update van Erik Graafstal.

De Grondbank Haarzicht vindt het belangrijk dat er gebouwd wordt met besef en respect voor de historie en de geschiedenis van het gebied. Zij willen de huidige en nieuwe bewoners ?hierbij betrekken. In het landschapsontwerp zullen herkenningen opgenomen worden zodat ook de toekomstige bewoners blijvend herinnerd worden aan de rijke historie.

In de wijk komt een nieuwe vestiging van de Vleutense Kees Valkensteinschool. De leerlingen van de school zullen betrokken worden bij de opgravingen door middel van een speciaal ontwikkeld educatietraject. In het ontwerp van de school zal ook gekeken worden hoe archeologische vondsten blijvend zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Daarnaast kan ook het publiek kennisnemen van de opgravingen bij open kijkdagen.

De activiteiten zullen worden begeleid door o.a. medewerkers van de Historische Vereniging en archeologen van de gemeente Utrecht.

Voor meer informatie over het hele project kunt u kijken op: www.haarzichtvleuten.nl

  • 19 mei: Openstelling voor publiek (12.00 – 16.00 uur); informatie en rondleidingen om 13.00 en 14.30 uur
  • 21 mei: Openstelling voor publiek (12.00 – 16.00 uur); informatie en rondleidingen om 13.00 en 14.30 uur
  • 22 tm 25 mei: Educatieproject Kees Valkensteinschool en BSO
  • 27 mei: groot publieksprogramma, waaronder rondleidingen om 13.00 en 15.00 uur, kinderactiviteiten, etc. (12.00 ? 17.00)

Toegang bij alle activiteiten is gratis.

Voor de routebeschrijving klikt u hier.

Verslag ALV voorjaar 2018

Op woensdag 18 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. De concept-notulen vindt u hier. Het definitieve Jaarverslag 2017 vindt u hier.

Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2017, de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide uitleg van de Kascontrolecommissie en de waarnemend penningmeester werden de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2017 goedgekeurd.

Edwin van den Berg werd unaniem verkozen tot penningmeester en Arthur van der Ley en Martijn van Veldhuizen werden unaniem verkozen als bestuurslid (commissie Erfgoed en Educatie). Hier meer over deze nieuwe bestuursleden. Verder zijn voorzitter Gerda Oskam, bestuurslid Harry van der Meer (commissie Communicatie) en bestuurslid Wim de Vrankrijker (commissie Activiteiten) herkozen in het bestuur. Tenslotte werden Rien van Bommel en Martin Brandt benoemd tot lid en Jan Schutte als reserve-lid van de kascontrolecommissie.

De najaars-ALV zal plaats vinden op woensdag 26 september.

 

Woensdag 23 mei: Van Vinex tot Vicus in ‘t Zand/Grauwaart

Was jouw buurman in het Zand of Grauwaart een Ridder?? Kom kijken op woensdag 23 mei tijdens de Natuur- & Cultuurdag in Bredeschool het Zand.

Ontmoet op deze middag in het Zand niet alleen jouw buurtgenoten, maar leer ook over de vroegere bewoners en hun verhalen uit deze wijk, want al eeuwen is hier gewoond en geleefd. Leer die dag o.a. over Ridderhofstad Grauwaart, herkenningspunten van de oude loop van de Rijn en wat er aan archeologie onder Park Groot Zandveld verborgen ligt.

Van Vinex tot Vicus in Vleuterweide
Van Vinex tot Vicus in Vleuterweide

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn is die dag aanwezig op deze Natuur- & Cultuurdag met een informatiekraam in het Bredeschoolgebouw en een huifkar buiten.

Bij de informatiekraam tonen wij de hele middag historische beelden uit de wijk en geven wij je uitleg over de rijke historie van het Zand & Grauwaart en directe omgeving. Tijdens een leuke quiz kunt je jouw historische kennis dan toetsen en leuke prijzen winnen.

Verder zijn er interessante rondleidingen langs de historische plekken in de buurt. Dit kan als wandeling (30-45 min) of met een huifkar (30 min), beide met gids die je veel kunnen vertellen. Kortom een gezellige en informatieve activiteit voor jong en oud!

Deelname is gratis, alleen voor de huifkartochten vragen wij ?2,- per deelnemer. (Kleine kinderen mogen gratis op schoot mee).

De informatiekraam is open van 12:30 ? 15:00 uur en vertoont doorlopend de historische video?s. De wandelingen beginnen vanaf 13:00 uur en de huifkartochtjes vertrekken op het halve uur vanaf 13:00 uur tot 14:30 uur. Aanmelden via de stand.

Tevens zal de Historische Vereniging in zomer van 2018 aanwezig zijn rond de opening van het winkel- en woongebied Leidsche Rijn centrum. Dan vertellen we graag over de geschiedenis van dit gebied.

Logo Van Vinex tot Vicus
Logo Van Vinex tot Vicus

 

Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de afgelopen weken is door een een kleine werkgroep hard gewerkt aan het zorg dragen dat de Historische Vereniging zoveel mogelijk voldoet aan de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei van kracht wordt. E?n van de dingen die de werkgroep heeft opgeleverd is een zogenaamde Privacyverklaring (geaccordeerd in de bestuursvergadering van 14 mei j.l.). Deze vindt u hier. In de komende periode zal de werkgroep nog aan een aantal andere dingen opleveren om volledig te voldoen aan de AVG. Via nieuwsbrief en tijdschrift houden wij u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen over de AVG en hoe de Histische Vereniging hier mee om gaat dan kunt u zich wenden tot de heer Jan Sangers via zijn mailadres:? jansangers@hetnet.nl

Vrijdag 18 mei: Fietstocht door Vinex Leidsche Rijn met Riek Bakker

Riek Bakker is al meer dan veertig jaar een leidende stem in de Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Ze heeft o.a. het stedenbouwkundig plan voor Leidsche Rijn ontwikkeld. Hoe kijkt ze twee decennia later terug op haar ?creatie?? Welke elementen van de wijk had Bakker toen al op de tekentafel bedacht en welke had ze niet kunnen voorzien? Met deze vragen in ons achterhoofd wil stichting The Outsiders samen met Bakker de wijk in trekken zodat jij ook de wijk kunt ontdekken.

flyer Riek Bakker
flyer Riek Bakker

Programma

15:00 uur start fietstocht bij Station Leidsche Rijn / 17:00 uur einde fietstocht bij boerderij Terwijde

17:00 inloop andere bewoners en borrel / 17:15 gesprek met Riek

17:45 optreden Alan Lauris? / 18:00 afsluiting ?offici?le programma met een gezamenlijk diner.
Kost: Fietstocht gratis. Diner ?25,-

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Woensdag 23 mei: ‘Woeste wijven en wijze wieven – Utrechtse vrouwen; een geschiedenis’, een lezing door Wendy de Keyzer

Op woensdag 23 mei organiseert Oud-Utrecht een lezing met historica Wendy de Keyzer.

Geschiedenis vertelt vaak het verhaal van grote mannen, koningen en krijgers. Toch is ongeveer de helft van de bevolking vrouw. Welk stempel hebben vrouwen op de geschiedenis van Utrecht gedrukt? Met name vanaf de jaren zestig kwam er meer aandacht voor gender- en vrouwengeschiedenis.

Deze lezing werpt op een humoristische wijze licht op het leven van Utrechtse vrouwen vanaf de Middeleeuwen tot nu, die soms dwars tegen de conventies in vorm gaven aan de maatschappij waarin zij leefden. Daar was soms veel moed voor nodig. Het waren dan ook doorgaans woeste wijven of wijze wieven.

Trijn van leemput nam als eerste de pikhouweel ter hand om de beruchte dwangburcht Vredenburg te slopen. Belle van Zuylen vroeg op een bal een heer ten dans en liet zich ontvallen dat zij geen talent had voor ondergeschiktheid. In Kindjeshaven werd het leven van meer dan honderd joodse kinderen gered van het nazi-geweld dankzij Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom. Deze en nog meer Utrechtse vrouwen passeren de revue.

Wendy de Keyzer is historica en al meer dan tien jaar werkzaam als stadsgids in Utrecht, Zij verzorgt geregeld lezingen voor diverse organisaties, instellingen en particulieren. Haar passie ligt in het tot leven brengen van persoonlijke verhalen die verborgen liggen achter gevels, in hofjes en op andere historische plekken.

Woensdag 23 mei 2018. Aanmelden voor de lezing via jannesvdw@yahoo.com, entree ? 5,-, De Smeezaal, Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, 19:30 uur tot 22:00 uur