6 april: ?Vleuten en De Meern gedurende het jaar van de Beeldenstorm (1566)”, lezing door Sander Wassing

Donderdag 6 april zal drs. Sander Wassing bij onze vereniging een lezing geven over de periode van de Beeldenstorm en wat de impact hiervan was in deze streek.

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel verloor haar greep op de situatie toen landvoogdes Margaretha van Parma vergaande concessies deed. Uiteindelijk moest zij dulden dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen. In de zomer van 1566 vonden er overal in de Nederlanden hagenpreken plaats. Evenmin kon men iets beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm verspreidde zich na 10 augustus razendsnel door het land. Terecht merkt historicus Jonathan Isra?l het volgende op over het fenomeen: ?Nog nooit tevoren was een samenleving op zo?n grote schaal vervreemd geraakt van haar eigen religieuze cultuur.??

Voor de inwoners van het zestiende-eeuws Vleuten en De Meern was de onrust rondom de Beeldenstorm nooit ver weg in de zomer van 1566. In Utrecht richtten beeldenstormers van 24 tot 26 augustus vernielingen aan in verschillende kloosters en kerken. Dirk van Zuylen, kasteelheer van De Haar, trad halfslachtig op en schitterde door afwezigheid gedurende deze kritieke dagen. Zijn zoon Steven had zich achter Brederode geschaard en was betrokken bij de vernielingen in de Utrechtse Jacobskerk. ?

Sander Wassing
Sander Wassing

Nog lang na de Beeldenstorm zou het onrustig blijven in de streek. Vanuit de schans te Vreeswijk werden de krijgslieden van Brederode in Vianen beloerd door de regeringsgetrouwe edelman Erik van Brunswijk en zijn Duitse huurlingen: een patstelling die voortduurde tot april 1567. In deze maand trokken de krijgsknechten van Brederode plunderend door het Sticht. Wat merkten de inwoners van Vleuten en De Meern van deze turbulente periode? Bleef de kapel van de H. Antonius gespaard voor de beeldenbrekers en de soldaten van Brederode?

Tijdens deze lezing op donderdag 6 april komen deze en andere vragen uitgebreid aan de orde.

Drs. Sander Wassing studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Leiden en schreef zijn scriptie over Alva?s Raad van Beroerten. Sinds die tijd is hij werkzaam als freelance historicus en is daarnaast als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

Locatie: De Schalm in De Meern. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Entree: ?5,- Leden Hist. Vereniging: ?2,50 Aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl