7 feb: 32e Nicolaas van der Monde-lezing: ‘Vroegere rivierlopen in Utrecht’ door drs. Marieke van Dinter

Dinsdag 7 februari vindt de 32e Nicolaas van der Monde-lezing plaats. Deze lezing, georganiseerd door de vereniging Oud-Utrecht, wordt dit jaar gegeven door drs. Marieke van Dinter.

Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd
Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd

Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich bezig met de vraag waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader van het project ‘Domplein 2013’ heeft Marieke van Dinter de ligging en ontwikkeling van de rivierlopen ?n en rondom de stad Utrecht in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen gereconstrueerd.

Deze reconstructie is gebaseerd op nieuwe geo-archeologische gegevens – afkomstig van de grootschalige opgravingen die de laatste decennia in Leidsche Rijn hebben plaats gevonden en kleinschalige in de stad Utrecht – en op herinterpretatie van oude opgravingsgegevens uit Utrecht. Tijdens de lezing zullen de nieuwe rivier- en landschapsreconstructies worden gepresenteerd en zal worden ingegaan op de invloed die deze ontwikkelingen hadden op de bewoningsgeschiedenis van het gebied.

De lezing vindt plaats op dinsdag 7 februari 2017 in de Pieterskerk te Utrecht en begint om 20:00 uur. De toegang is gratis. N.b. Mevrouw Dinter zal later dit jaar de lezing ook geven voor onze vereniging.

Toegang tot de Nicolaas van der Monde-lezing is vanaf dit jaar uitsluitend mogelijk door vooraf-aanmelding via de website van Oud-Utrecht.
Voor deze aanmelding kunt u vanaf 15 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 terecht op de website: www.oud-utrecht.nl Ga naar de agenda naar de aankondiging van de Van der Monde-lezing waar u zich aan kan melden. U krijgt ter bevestiging het toegangsbewijs per email toegestuurd. Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u zich ook aanmelden via een relatie (vriend, kennis, etc.).