9 maart: ‘Tussen Romeinen en Noormannen’, lezing door Herre Wynia

Donderdag 9 maart zaal gemeente-archeoloog Herre Wynia een lezing houden over de tijd van de middeleeuwen en wat hier vanuit archeologisch standpunt over is te zeggen.

Herre Wynia
Herre Wynia

Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden in Leidsche Rijn zijn bijna honderd opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd. Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen.
In deze lezing zal gemeente-archeoloog Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

Locatie: Het Wapen van Haarzuilens in Haarzuilens. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Entree: ?5,- Leden Hist. Vereniging ?2,50 Aanmelden s.v.p. via activiteiten@histvervdmh.nl