Algemene Ledenvergadering 2017

Op woensdag 12 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2016, de begroting 2017 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide discussie werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd door de ledenvergadering. De heren Horst en Rasch werden benoemd tot lid van de kascommissie. Verder werd de begroting 2017 goedgekeurd.

Het bestuur had een voorstel geagendeerd voor een gezinslidmaatschap. Dit voorstel is niet aangenomen.

Dit najaar vindt de tweede ALV van 2017 plaats op woensdag 20 september. De concept-agenda voor deze ALV vindt u hier (pdf). De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in zaal 3 van De Schalm in De Meern (Oranjelaan 10).

Voor de concept-notulen van de ALV van dit voorjaar kunt u hier klikken, waarna een pdf-bestand wordt geopend op uw PC of laptop. Het definitieve jaarverslag 2016 vindt u hier.