ANBI

De historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1-1-2014 worden ANBI’s geacht een aantal gegevens beschikbaar te stellen op hun website. Op deze pagina vindt u al deze gegevens.

Nb. De verschillende links naar pdf-bestanden worden automatisch naar uw computer gedownload als u er op klikt.

RSIN-nummer:?816587619

Functie van de bestuurders:??Overzicht bestuursleden?(interne link)

Overzicht portefeuilles van bestuurders: Overzicht-portefeuilles Bestuur (pdf)

  • Beleidsplan 2019, inclusief financi?le verantwoording en algemene doelstelling: Beleidsplan 2019 (pdf).
  • Beleidsplan 2018, inclusief financi?le verantwoording en algemene doelstelling: Beleidsplan 2018 (pdf).

Statuten v/d vereniging: Statuten Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn (pdf)

Jaarverslagen:

Een overzicht met de vergaderstukken van onze ledenvergaderingen vindt u hier.

Belastingvrij schenken:

Giften aan een ANBI kunt u van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voor ons als erkende ANBI geldt dat wij geen successierechten of schenkingsrechten hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.

Bent u voornemens een bedrag te schenken de vereniging? Neem dan contact met de penningmeester van onze vereniging. Dit kan via penningmeester apestaart histvervdmh.nl

Schenkingen:

Heeft u foto?s, bidprentjes, akten of ander oudheidkundig materiaal dat past in het doel van onze vereniging?

Indien u dit aan ons wilt u dit schenken, neem dan contact op met het hoofd van ons documentatiecentrum tijdens de openingsuren of stuur een e-mail naar?info @ histvervdmh.nl