Maartnummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

Donderdag 28 maart zal alweer het voorjaarsnummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ verspreid worden onder onze leden.

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

  • ‘Oorlogsverhalen van getuigen’ door J. Schutte
  • ‘Letterlijke weergave van de uit de Amsterdamse Weteringschansgevangenis gesmokkelde briefjes van Martin Mulder;  17-3 t/m 1-5-1945’ van M. Mulder
  • ‘Oorlogsverhaal Martin Mulder’ door W. Mulder en J. Schutte.

Verder uiteraard onze vaste columns en rubrieken.

De deadline voor de zomereditie is maandag 27 mei.

‘Oorlogsverhalen van getuigen’ door J. Schutte

[….] De dierenarts, professor dr Beijers, een goede kennis van de ouders van dokter Lambers, woonde in de gemeente Oudenrijn en wist wel een vacante huisartsenpost voor Lambers in De Meern/Veldhuizen. Zodoende is het gezin Egbert Lambers sr. in De Meern/Veldhuizen terecht gekomen. (Voorbij de Achtkantenmolenvliet richting Harmelen heette het vóór 1954 gemeente Veldhuizen!). De voormalige gemeentes Oudenrijn en Veldhuizen lagen langs de in 1939 provisorisch gereed gekomen rijksweg Utrecht-Den Haag. Door het begin van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 lag de afbouw ervan even stil, maar de bezetter vond deze rijksweg ‘Kriegswichtig’ en men nam al snel de werkzaamheden weer op, omdat dit voor hen een cruciale verbindingsweg was. In de volksmond werd de Rijksweg 12 al snel omgedoopt tot ‘Hazenpad’, ingegeven door de wens, dat de bezetters hierlangs maar snel weer zouden vertrekken richting hun Heimat. […] Lees verder in het maartnummer.

‘Letterlijke weergave van de uit de Amsterdamse Weteringschansgevangenis gesmokkelde briefjes van Martin Mulder;  17-3 t/m 1-5-1945’ van M. Mulder

-1. Amsterdam, 17 maart 1945, Lieve Mama , Gerard, Bennij, Wim en Josje, Beste Rica, Mama hoe gaat het met je sinds de nooit te vergeten Zaterdag?? In Utrecht heb ik verschillende malen de groeten van je gekregen, waar ik erg blij mee was. Ik ben Vrijdagavond met Wim naar de Wetering schans in A. gebracht en wachten maar rustig af, in Utrecht zijn we 2 keer voor geweest in verhoor bij die aardige mijnheer die mij kwam halen. J. van Rossum is al eerder uit Utr. vertrokken en waar hij heen is weten wij niet… 

-De tucht is hier wel aanwezig,  je ben tussen Landwacht of Weermacht.  In Utr. heb ik in de Cel gezeten met een vriend van Vik Roodhaan uit Nijmegen (een Wim Verbeek, WM) en we hebben van Zaterdag- tot Vrijdagmiddag tezamen onze tijd doorgebracht met bidden en praten. Het is niet onmogelijk dat we nog in de streek komen van Tante Coba of de Fam.Poppe of v. Bremen, dan zal ik nog wel een kansje benutten. Verder zullen we maar op O.L.H. vertrouwen…

-Verder lieve Mama hoop ik, dat je deze brief spoedig zult ontvangen. Mijn Cel is No. A.3/19. Maak over mij geen zorgen, Zeg doe vooral de groeten aan Jo en Toos en Pastoor en Kaplaan en de Zusters. Vele kussen van Pappa, ook voor de jongens en vooral Josje.  Lees verder in het maartnummer.

‘Oorlogsverhaal Martin Mulder’ door W. Mulder en J. Schutte.

[…] In 2017 overleed een broer van Wim Mulder, Ben Mulder uit Harmelen. Uit zijn nalatenschap kwamen onverwachts  negen briefjes tevoorschijn die vader Martin Mulder via de vuile was naar buiten wist te smokkelen vanuit de Weteringschansgevangenis/ Huis van Bewaring I in Amsterdam. Ze illustreren op een treffende manier het verhaal uit 2005. Mulder sr. was als gearresteerde verzetsman op vrijdagavond 16 maart 1945 van het Wolvenplein in Utrecht naar Amsterdam overgebracht kennelijk met de bedoeling hem voor het vuurpeloton terecht te stellen. Van die angstige dagen in een Amsterdamse dodencel volgt hier een verslag aan de hand van de ontcijferde negen briefjes. Er komen 73 jaar na het laatste oorlogsjaar niet vaak meer geschreven ervaringen uit Duitse gevangenschap boven water, zodat dit wel een bijzondere ontdekking genoemd mag worden. Maar eerst een samenvatting van het verhaal van de op een na jongste zoon, Wim Mulder, uit 2005. Zaterdag 10 maart 1945 “Op die datum omstreeks 9 uur in de ochtend stopte een Duitse personenauto voor ons huis in Harmelen (Dorpsstraat A.64) met daarin een overvalcommando van de Duitse Sicherheits Dienst onder leiding van SD-officier Otto Kempin. Verzetsman Martin Mulder liet net een bezoeker uit en op de vraag van de SD-man of hij Mulder is gaf hij een nietszeggend antwoord. Kempin liep daarop naar achter ons huis, terwijl andere Duitse soldaten ons huis in de gaten hielden. […] Lees verder in het maartnummer.

Eind-schoonmaak Broederschapshuisjes

Eind maart, begin april kunnen we starten met de herinrichting van de Broederschapshuisjes. Voordat wij dat kunnen doen zal er eerst grondig schoongemaakt moeten worden. Daarvoor zoeken wij uw hulp. Meldt u s.v.p. aan om samen met ons deze klus tot een mooi schoon einde te brengen.

Een definitieve datum of dag kunnen we nu nog niet geven. Zodra dat bekend is kunnen wij de mensen die zich aanmelden individueel hierover benaderen. In overleg met u bepalen we met elkaar welke dag we met elkaar deze klus gaan klaren. Meldt u zich svp aan bij Jan Sangers via jansangers@hetnet.nl Hij zal deze actie coördineren. Ook bij de herinrichting zal de hulp van extra vrijwilligers nodig zijn. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij Jan Sangers.

8 mei: ‘Landschappen langs de Limes in Romeinse tijd’, een lezing door Marieke van Dinter

Marieke van Dinter
Marieke van Dinter

4 t/m 12 mei vindt dit jaar weer de Nationale Romeinenweek plaats.

Op woensdag 8 mei organiseert de Historische Vereniging, samen met Castellum Hoge Woerd , i.k.v. deze Romeinenweek, een lezing over de landschappen langs de Limes in de Romeinse tijd. De lezing zal worden verzorgd door Marieke van Dinter.

Tijdens de lezing zal Van Dinter ingaan op de invloed van het landschap op de Romeinse militaire infrastructuur van West Nederland: de ligging van de Romeinse forten, de wachttorens en de Limes-weg aan de Oude Rijn – van fort Vechten tot aan de kust bij Katwijk. Deze verdedigingslinie is namelijk aangelegd in een dynamisch rivierenlandschap. Uit de landschapskaart die zij heeft vervaardigd ontstaat een grootschalig beeld van de potenti?le beschikbare ruimte voor de aanleg van militaire en infrastructurele werken, inheemse nederzettingen, en de mogelijkheden voor landbouw en veeteelt en houtopslag.

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten en bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het landschap v??r, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

De lezing zal plaatvinden in de Studio van Museum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 in De Meern. (3454 PB Utrecht)
Entree: 5,- Leden: 2,50

Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl
Informatie: Wim de Vrankrijker: 06-5424.2160

Kent u de Historische Vereniging al?

Kraampje bij ons project Van Vinex tot Vicus, september 2017

De Historische vereniging is een bloeiende vereniging die zich bezig houdt met de rijke geschiedenis van ons gebied, van de Romeinen tot heden. Viermaal per jaar geeft zij een tijdschrift uit met artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast organiseert de Historische Vereniging een groot aantal keren per jaar lezingen over verschillende historische onderwerpen.

U kunt meer te weten komen over de Historische Vereniging door onze website te bezoeken, ons te volgen op Facebook, twitter en/of instagram, of door u in te schrijven voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief. Of bezoek eens één van onze activiteiten die ook voor niet leden toegankelijk zijn. U zult merken dat geschiedenis helemaal niet saai en stoffig hoeft te zijn maar iets wat zich in uw eigen wijk heeft afgespeeld.

Een lidmaatschap betekent niet dat u actief hoeft te worden binnen onze vereniging. U kunt ook lid worden om daarmee ons vele werk te steunen. U bent al lid voor maar €24,- per jaar en krijgt dan viermaal per jaar ons mooie kwartaalblad. Lijkt het u wel leuk om actief mee te helpen binnen onze vereniging? Dat kan. Er is genoeg te doen en veel is mogelijk. U kunt ook gebruik maken van gratis cursussen op het gebied van vrijwilligerswerk. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons bestuurslid Communicatie Harry van der Meer (030-666.6564)

Tot slot. Ons documentatiecentrum, in de volksmond de Broederschapshuisjes, In Vleuten, wordt momenteel gerenoveerd en is daarom tot eind augustus gesloten. Daarna hopen wij u hier weer te mogen verwelkomen met al uw vragen over genealogie of andere geschiedkundige onderwerpen.

19 maart: ‘De plundertochten van Maarten van Rossum door Holland en Utrecht’, een lezing door Sander Wassing

Maarten van Rossum
Maarten van Rossum

Dinsdag 19 maart zal drs. Sander Wassing een lezing verzorgen over de middeleeuwse krijgsheer Maarten van Rossum.

De beruchtste veldheer van de zestiende eeuw was Maarten van Rossum (ca. 1490-1555):?Blaken en branden is het sieraad van de oorlog?. Zijn lijfspreuk werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Kerkklokken, zendboden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden mensen dat de “gelderaers” in aantocht waren. Van Rossum stond in de zestiende eeuw bekend als de “Gelderse Atilla” en de “gesel van de boeren”?

Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennialang hield Maarten van Rossum, in dienst van de Gelderse hertogen, door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep. Die dreigingen kwamen in het jaar 1527 dichtbij voor de inwoners van het Sticht Utrecht. De stad Utrecht en het slot van de bisschop, Huis Ter Eem bij Eembrugge, werden toen door Van Rossum ingenomen. Dit betekende dat soldaten de regio onveilig maakten.

Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Welke krijgsbuit streek hij op en welke tactieken werden gebruikt? Waren zijn plundertochten succesvol? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.  

Sander Wassink
Sander Wassing

Sander Wassing heeft zich tijdens zijn studie geschiedenis gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw en schreef zijn scriptie over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten. Momenteel geeft Wassing als freelance historicus lezingen, schrijf hij artikelen, verzorgt gastlessen op scholen en is werkzaam als stadsgids in Leiden. Daarnaast is hij verbonden als conservator aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

Deze lezing zal plaatsvinden in Buurtcentrum Hof ‘t Spoor (Terwijde), Operettelaan 629, 3543 BR Utrecht

Aanvang lezing: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur

Toegang: 5,- Leden HV: 2,50-

Graag vooraf opgeven activiteiten@histvervdmh.nl


16 april: ‘Recent archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn’ een lezing door Herre Wynia en Erik Graafstal

opgraving Rijnvliet
opgraving Rijnvliet

Op dinsdag 16 april organiseert de Historische Vereniging een lezing over recent archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn. De lezing zal worden verzorgd door de Utrechtse archeologen Erik Graafstal en Herre Wynia.

De bouw van Leidsche Rijn heeft voor archeologen een ware schatkamer geopend. Sinds de eerste vondsten in 1997 hebben de archeologen van gemeente Utrecht op meer dan honderd plaatsen opgravingen uitgevoerd met veelal spectaculaire resultaten.

Inmiddels loopt de realisatie van Leidsche Rijn langzaam tegen het eind en worden ook de laatste deelgebieden bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat ook de archeologen bijna klaar zijn met de opgravingen. De komende jaren worden ook de laatste opgravingen uitgewerkt tot een basisrapportage. De rapporten die al zijn gepubliceerd, zijn gratis te downloaden via deze link:

Tijdens deze lezing zullen de archeologen de laatste stand van zaken van het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn presenteren. Natuurlijk komt de opgraving van de Romeinse weg met de brug in Rijnvliet aan de orde maar Herre en Erik zullen ongetwijfeld ook ingaan op de spectaculaire zeer recente vondst in het Máximapark van de bant van een zeewaardig schip, gebouwd in Noordse stijl, uit de vroege 9e eeuw (rond 820/830). Daarbij is onder meer een nog altijd scherpe bijl gevonden, eveneens in Noordse stijl gemaakt. Wellicht kan tijdens deze lezing al uitsluitsel gegeven worden over of in de Vikingrijn van het Máximapark, daarmee ook een echt Vikingschip en Vikingbijl is gevonden.

Herre Wynia en Erik Graafstal op het Castellum (? Het Utrechts Archief)
Herre Wynia en Erik Graafstal op het Castellum (? Het Utrechts Archief)

Herre Wynia en Erik Graafstal zijn beide archeologen in dienst de vakgroep Erfgoed van gemeente Utrecht en vanaf de eerste paal betrokken bij het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn.

Deze lezing wordt georganiseerd samen met het bewonerscollectief van de wijk Rijnvliet. In deze wijk zal een bijzondere invulling gerealiseerd worden waarbij de groene buitenruimte, het natuurlijke water en de voedselproductie de bewoners met elkaar en met de natuur verbind in het grootste stedelijke voedselbos van Nederland. Tijdens deze avond zal het bewonerscollectief hier een korte presentatie over verzorgen. Kijk verder op www.eetbarewoonwijkrijnvliet.nl

De lezing zal plaatsvinden in de Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht.

Entree: 5,- Leden: 2,50. Zaal open 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.

S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

Nieuwe pagina historische vereniging op Facebook

Nog steeds is Facebook het belangrijkste sociale media kanaal in Nederland.

Facebook
Facebook

Wegens technische tekortkomingen hebben we moeten besluiten om een nieuwe Facebookpagina te moeten starten. Alle berichten zullen we vanaf nu hierop gaan plaatsen en we hopen dat u ons op deze nieuwe pagina weer wilt gaan volgen.
Misschien wilt u zelfs anderen eens wijzen op onze afwisselende Facebookpagina met aankondigingen van evenementen, wekelijks een kort historisch filmpje, het delen van berichten van andere historische verenigingen in de buurt en veel meer.

@historievdmhlr https://www.facebook.com/historievdmhlr/

Nieuwe leesclub Geschiedenis in Vleuten.

Van 28 januari tot en met 3 februari 2019 vindt de allereerste landelijke Week van de Leesclub plaats. In Vleuten start in die week een nieuwe leesclub geschiedenis, op initiatief van Stichting Senia, de landelijke organisatie van leesclubs. Senia werkt samen met de Bibliotheek Vleuterweide in Vleuten. ?De informatieve oprichtingsbijeenkomst is op vrijdagavond 1 februari.

Leesclub Geschiedenis
Leesclub Geschiedenis

Boeken bieden stof tot nadenken en het is verrijkend om je bevindingen in een groep te kunnen delen en bespreken. Duizenden Nederlanders die deelnemen aan een leesclub hebben dat al mogen ondervinden. Je leest meer in een leesclub, vaak ook uit een breder repertoire, en de bespreking van de boeken is leerzaam en verfrissend. Het idee van een Senia-leesclub is dat je in groepen van 6-8 mensen elke 5 ? 6 weken bij elkaar komt, om een boek te bespreken aan de hand van discussievragen, opgesteld? door deskundigen.

Op vrijdagavond 1 februari is er een bijeenkomst hier in bibliotheek Vleuterweide waarin een medewerker van Senia informatie geeft over de werkwijze en de literatuurlijst. De bijeenkomst is geheel vrijblijvend, na de informatieronde en nadere kennismaking met andere belangstellenden, kunt u ervoor kiezen om mee te doen.
Aanvang van de bijeenkomst is 18:30 uur in de Bibliotheek Vleuterweide in Vleuten, Burchtpoort 16.
In verband met de organisatie graag aanmelden via e-mail bep.denblanken@senia.nl.
Mocht u verhinderd zijn maar wel belangstelling hebben, kunt u dit melden bij info@senia.nl, dan wordt u op de hoogte gehouden. Kijk voor meer informatie ook op www.weekvandeleesclub.nl?

3 april: Voorjaars-ALV

Op woensdag 3 april zal de eerste ALV van dit jaar alweer plaats vinden. De stukken voor deze ALV vindt u hier: www.histvervdmh.nl/alv/

Mocht u de stukken per post willen ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar ons algemene mailadres: info@histvervdmh.nl

De Broederschapshuisjes zijn op dit moment helaas nog gesloten.

De ALV zal worden gehouden in De Schakel , Schoolstraat 11 in Vleuten en vangt aan om 19:30 uur.

Wandelingen door de ‘buitenstad’ van Utrecht

Wandelen buiten de binnenstad van Utrecht (4dedruk)
Wandelen buiten de binnenstad van Utrecht (4dedruk)

Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig heeft enige jaren geleden het boekje ‘Wandelingen buiten de binnenstad van Utrecht’ uitgegeven. In dit boekje staan een groot aantal wandelingen die u leiden langs de delen van Utrecht, buiten de binnenstad maar wel beginnen en eindigen bij de stadssingel. Twee van deze wandelingen, die over ons ‘grondgebied’ lopen, mogen wij via onze website aanbieden.

Veel wandelplezier in ons mooie stadsdeel !