Het geheugen van de Metaal Kathedraal, een podcast over de geschiedenis van het bijzondere gebouw aan de Rijksstraatweg

De Historische Vereniging werkt onder meer samen met de Metaal Kathedraal. De Metaal Kathedraal heeft voor het verzamelen van verhalen in het kader van het project “het Geheugen van Metaal Kathedraal” journaliste Babette Rijkhoff ingehuurd voor het maken van podcasts. Als Historische Vereniging hebben we hieraan meegewerkt door het geven van informatie en het in contact brengen met mensen die mogelijk geïnterviewd konden worden. Het zijn zeer interessante en boeiende podcasts geworden, o.a. te beluisteren via Itunes, spotify of Stitcher. Hier leest u meer of het project.

Maartnummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

Vanaf donderdag 26 maart is het decembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ weer verspreid onder onze leden.

Hist Ver tijdschrift maart 2020
Hist Ver tijdschrift maart 2020

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

  • ‘Ook hier werden Joden gedeporteerd’ door Kees Rasch
  • ‘Zulke rumoerige dagen heeft Vleuten nog maar zelden gekend’ (Uit het oorlogsdagboek van Kees van Dijk)
  • ‘Het ging helemaal fout in cafe Huigendoor Wout van Kouwen en Hans de Jong

Ook hier werden Joden gedeporteerd door Kees Rasch
In Nederland zijn in de Tweede Wereldoorlog duizenden joden opgepakt. In veel steden en dorpen is over hen gepubliceerd en zijn monumenten opgericht. In Vleuten-De Meern is weinig onderzoek gedaan naar gearresteerde en gedeporteerde joden. Daardoor hebben zij  nauwelijks aandacht gekregen. In dit artikel worden deze joden beschreven. Om een indruk te krijgen onder welke omstandigheden zij tijdens de oorlogsjaren leefden, wordt eerst een overzicht gegeven van de maatregelen die tegen de joden werden genomen.

In 1940 woonden in Nederland ruim 140.000 joden; het merendeel in Amsterdam. In Utrecht woonden 1400 joden. Eén op de 100 inwoners in Utrecht was jood; in Amsterdam was dit 1 op de 10 inwoners. Daarenboven waren er 14.000 joden die in de jaren 1930-1940 vanwege de toenemende Jodenvervolging in Duitsland, naar Nederland waren gevlucht. Een deel van deze joden emigreerde, vooral naar de Verenigde Staten. Anderen hoopten dat Nederland neutraal bleef en probeerden hier een bestaan op te bouwen. Na de Duitse inval in Nederland werden de joden stap voor stap gediscrimineerd en geïsoleerd van de maatschappij. Ze mochten niet meer werken en hun bewegingsvrijheid werd beperkt. Ook moesten ze ter herkenning een Jodenster op hun kleding dragen, werd hun rekening bij de postgiro opgeheven en mochten ze niet meer telefoneren. Lees meer in het maartnummer.

Terug naar de pagina over ons tijdschrift.

Zulke rumoerige dagen heeft Vleuten nog maar zelden gekend (Uit het oorlogsdagboek van Kees van Dijk)

In de nacht van 4 op 5 september 1944 trekken honderden Duitse auto’s en tanks door Vleuten. De voertuigen beschadigen onderweg palen en brugleuningen. Voor het huis van mijn ouders wordt het hekje in elkaar gereden. Enkele dagen later vervoegt mijn vader zich bij de Schreibstube van het Duitse leger voor vergoeding van de schade. Hij wordt doorgestuurd naar de Offizier, die verwijst hem  naar de burgemeester, deze weer naar de Schade Enquête Commissie in Zeist en laatstgenoemde weer naar het Departement van Financiën, afdeling Bezettingsschade in Amersfoort.

Het is een van de eerste voorvallen, die mijn vader beschrijft in het dagboek, dat hij van 4 september 1944 tot en met 10 juni 1945 heeft bijgehouden. De aantekeningen beginnen  in de tijd, dat iedereen probeerde om ondanks de oorlog zo normaal mogelijk te leven. Hekje kapot? Dan vraag je schadevergoeding.

Vanaf dat najaar is echter niets meer normaal. De narigheden rijgen zich aaneen. Er is een ernstig gebrek aan eten. Kleren en schoenen kunnen niet meer gerepareerd worden.  De elektriciteit valt voortdurend uit. Er komt nog maar een paar uur per dag water uit de kraan. Met de invallende winter worden de bomen in het park van kasteel de Haar tot kachelhout verwerkt. De gehele dag trekken Utrechters door het dorp op zoek naar eten.  Diefstal en verduistering nemen hand over hand toe. De boeren waken ’s nachts over hun vee. Lees meer in het maartnummer.

Terug naar de pagina over ons tijdschrift.

Het ging helemaal fout in cafe Huigen door Wout van Kouwen en Hans de Jong

Voor het orgaan van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater schreven bovenstaande auteurs een artikel over Arie den Boer, een bijna vergeten verzetsheld uit Oudewater onder de titel ‘Gemarteld maar niet gebroken’.

Een belangrijk deel van dit verhaal speelt zich af op Meerns Grondgebied met een hoofdrol voor de brandweerwagen van Veldhuizen. Reden voor Wout van Kouwen om contact op te nemen met onze vereniging voor informatie en afbeeldingen. Speciaal voor ons tijdschrift hebben de auteurs het verhaal samengevat met de focus op de Meernse gebeurtenissen. Het volledige artikel verschijnt in ‘Oude Waarden’, april 2020.

Het verzet tegen de Duitse overheersing tijdens de Tweede Wereldoorlog begon pas goed op gang te komen vanaf 1943. Dit verzet kan in drie groepen verdeeld worden: de L.O. (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers), de K.P. (Knokploeg): die voerde eigenlijk een guerrilla tegen de Duitsers) en tenslotte verschillende spionage-groepen die allerlei inlichtingen naar Engeland seinden.  Een van de meest actieve spionagegroepen in onze provincie was ‘De groep Albrecht’, die berichten over Duitse troepenverplaatsingen doorgaf aan de geallieerden. De Albrecht-groep werd tot stand gebracht door de 26-jarige beroepsofficier en Engelandvaarder Henk de Jonge (schuilnaam ‘Albrecht’). Lees meer in het maartnummer.

Terug naar de pagina over ons tijdschrift.

29 juni: (uitgestelde) Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van de Historische Vereniging u uit voor de uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Locatie: ’t Wapen van Haarzuylen, Brink 2 Haarzuilens. Aanvang: 19:30 uur.

Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen kunnen er maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief bestuur van 7 personen) en moet iedereen die wenst te komen zich van te voren aanmelden op info@histvervdmh.nl of via het telefoonnummer 0611915483. Mocht u na aanmelding klachten krijgen zoals een snotterigheid of hoest, dan vragen wij u zich alsnog af te melden.

De agenda is, in tegenstelling tot een normale ALV, beperkt tot de zaken die statutair nodig zijn. Overige zaken, zoals onze plannen voor de komende jaren, bespreken wij graag met u in de ALV van dit najaar. De stukken vindt u op de gebruikelijke plek: https://histvervdmh.nl/alv/

Decembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

Vanaf donderdag 19 december wordt het decembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ weer verspreid onder onze leden.

Cover-tijdschrift_december-2019
Cover-tijdschrift_december-2019

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

  • ‘Vervlogen tijden, vastgelegd door Chris Schut, een vroegere dorpsbewoner’ (1) door Evalien van ‘t Veen
  • ‘Gebroeders Bonenkamp, De Meern’ door Jan Schutte.
  • De Vlinderhof in het Máximapark bestaat 5 jaar’ door Veronique Voorn-Verkleij

Vervlogen tijden, vastgelegd door Chris Schut, een vroegere dorpsbewoner’ (1) door Evalien van ‘t Veen

Toen ik begin 2019 de gedetailleerde tekeningen van Chris Schut (1912 -2000) ontdekte op de website van het Utrechts Archief werd ik verrast. Hij heeft vanaf 1919 zo’n 25 jaar in De Meern gewoond in het Poortgebouw Tjepmastate (toen gemeente Oudenrijn). Zijn hele leven legde hij zeer waarheidsgetrouw vele plekken o.a. in en om  Utrecht vast in tekening of prent. Deze vroegere buurman verdiend het om eens in de schijnwerpers gezet te worden, zeker ook omdat hij een van Utrechts productiefste tekenaars is geweest die zijn omgeving nauwgezet op papier zette. In drie delen zal ik zijn leven en veel van zijn werk dat aan deze regio te linken is bespreken. Dit eerste deel gaat vanzelfsprekend over zijn jongere jaren en hoe hij tekenaar werd en ik bespreek diverse tekeningen die De Meern als onderwerp hebben.

Christiaan Johannes Theodorus Schut is geboren op 30 december 1912 in Amsterdam en overleden 1 november 2000 te Zeist. Zijn beroep was tekenleraar en tekenaar (potlood & aquarel, techniek: penseeltekenen). In opdracht van gemeentes en als vrij werk tekende hij veelvuldig o.a. de volgende onderwerpen: architectonische onderwerpen, topografische voorstellingen, oorlogstaferelen en Rotterdamse havengezichten. Lees meer in het decembernummer.

Terug naar de pagina over ons tijdschrift.

 

Gebr. Bonenkamp, De Meern‘ door Jan Schutte

In Deil,-in de woning van Annemiek van de Grint- Bonenkamp  en haar echtgenoot Kees-  praten we uitgebreid over de geschiedenis van de familie Bonenkamp. In het bijzonder over die van het bedrijf van de Gebr. Bonenkamp. Hoewel de traceerbare oprichtingsdatum van de smederij lang geleden is, (in 1885) gaat het gesprek vooral over laatstgenoemde datum als oprichtingstijdstip van smederij Andries (of Andreas) Bonenkamp. Deze Andries is afkomstig uit  Noord-Holland (Spanbroek) en heeft  ‘wortels’ in de omgeving van Münster, Duitsland (Osterwick-Rosendahl). Zijn  afkomst is na te gaan tot ca.1800.

Hij neemt in De Meern een bestaande smederij  aan de Zandweg over nabij de oude Meernbrug over de Leidse Rijn. In 1885 hoort de bebouwing ten noorden van de Leidse Rijn tot de zelfstandige gemeente Vleuten. Vleuten was zelfstandig tot 1-1-1954 ! Lees meer in het decembernummer.

Terug naar de pagina over ons tijdschrift.

 

De Vlinderhof in het Máximapark bestaat 5 jaar‘ door Veronique Voorn-Verkleij

Afgelopen burendag 28 september hield de vrijwilligersgroep van de Vlinderhof een plantjesmarkt met planten uit de eigen tuin. Na het scheuren en herinrichten van de tuin blijft er altijd genoeg over om te verkopen. Van de opbrengst worden de vrijwilligers weer voorzien van koffie, thee, gereedschap en kleding. Omdat het burendag is, worden er rondleidingen gegeven in de tuin, want per slot van zake zijn alle inwoners van wijk 9 en 10 een beetje buur van het Máximapark en dus ook van de Vlinderhof. Een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met deze groep enthousiastelingen. En nog mooier: ik tref er de initiatiefnemer van deze bijzondere tuin: Marc Kikkert. Omdat de weergoden het enigszins laten afweten op burendag hebben wij een gesprek in het nieuwe onderkomen van de vrijwilligers. Dit kon gerealiseerd worden door sponsoring nadat het oude onderkomen door vandalisme was vernield. Sindsdien zijn er veiligheidsmaatregelen zoals een camera en een alarm en hebben de vrijwilligers een app met alarm. Onder genot van koffie en thee vertelt Marc hoe de tuin is ontstaan.

Leidsche Rijner Marc Kikkert was, toen hij ruim tien jaar geleden in Langerak kwam wonen, een typische Vinexbewoner: een bakstenen huis en zijn tuin een tegelparadijs met een tuinset erop. De enige planten stonden op een regenbestendige poster die aan de bouwmarktschutting hing. De meeste mensen ontdekken pas in een hete zomer dat je op je tegelparadijs een omelet kunt bakken. Marc zag dat het anders moest. Dus gingen er tegels uit en planten in. Voordat hij erg in had, had hij een tuin en daarmee een hobby: tuinieren. Met kwekerijbezoek, plantjesliefde en alles wat daarbij hoort. Zijn grote inspiratiebron was de tuinarchitect Piet Oudolf. Lees meer in het decembernummer.

Terug naar de pagina over ons tijdschrift.

 

11 maart 2020: Queekhovenplein tot Vikingrijn, een lezing door Herre Wynia

Op Woensdag 11 maart organiseert de Historische Vereniging een lezing over diverse recente opgravingen rond Rijn en Vecht. De lezing zal worden verzorgd door stadsarcheoloog Herre Wynia.

Queeckhovenplein in Zuilen
Queeckhovenplein in Zuilen

De geschiedenis van Utrecht is nauw verweven met de twee rivieren, Rijn en Vecht. Zo bouwden de Romeinen op de splitsing van deze twee rivieren een Romeins fort of castellum. Dit is de kern waar Utrecht uit is ontstaan. Op de oever van de Vecht, in de wijk Zuilen, is bij de aanleg van een riool het klooster Mariëndaal ‘herontdekt’. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam dit vrouwenklooster uit de dertiende eeuw bij het bouwrijp maken voor woningbouw rond het Queeckhovenplein onverwacht tevoorschijn. Het riool, dat toen is gelegd, moest vorig jaar worden vervangen waardoor de archeologen van Erfgoed gemeente Utrecht de kans kregen te onderzoeken wat er nog van dit klooster over was. Het bleek dat er nog veel sporen van dit bekende klooster in de grond aanwezig waren. Ook ontdekten de archeologen dat de grond onder het klooster nog veel oudere sporen bevat. Welke sporen dit zijn en wat hun relatie met Leidsche Rijn is, hoort u tijdens de lezing.

Een andere opgraving die tijdens de lezing aan de orde zal komen heeft plaatsgevonden in het Maximapark in Leidsche Rijn. Vooruitlopen op de aanleg van de zogenaamde Vikingrijn is een deel van de Rijn uit de negende eeuw (de ‘Vikingtijd”!) opgegraven. De nieuwe waterloop bleek dwars door de Rijnloop uit de negende eeuw te gaan. Bij dit onderzoek zijn de resten van maar liefst twee schepen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Zouden dit de resten van Vikingschepen zijn? En dat er in de Rijn veel werd gevist, blijkt uit de vondst van negen palingfuiken en vele vishaakjes.

Herre Wynia
Herre Wynia

Deze lezing vind plaats als vervanging van de geplande lezing van Marieke van Dinter. Door omstandigheden moest deze lezing verplaatst worden. De nieuwe datum voor deze lezing is dinsdag 8 december 2020. Reeds gereserveerde kaarten zijn nu geldig voor de lezing van Herre Wynia. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen via activiteiten@histvervdmh.nl

De lezing zal plaatvinden in de Studio, Museum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1; 3454 PB Utrecht

Entree: €5,-. Leden van de Hist. Ver: €2,50. Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.

Let op: de zaal heeft beperkte capaciteit dus reserveer tijdig, want vol is vol!

Aanmelden voor deze lezing via de website van Museum Hoge Woerd.

Vikingrijn in Maximapark
Vikingrijn in Maximapark

6 maart 2020: ‘Terug in de tijd’ in het Raadhuis Vleuten!


Wegens het grote succes van de eerdere avonden wordt op vrijdag 6 maart (2020) alweer de achtste editie van ‘Terug in de tijd’ georganiseerd.

Ad van Zoeren
Ad van Zoeren

Tijdens deze speciale avond over de historie van Vleuten zal dorpsbarbier Ad van Zoeren wederom in het verleden van het dorp Vleuten duiken.

Hoe is Vleuten ontstaan? Hoe leefde men in Vleuten door de jaren heen? Een indrukwekkende tijdreis waarin we Vleuten op een andere manier leren kennen.  Ad van Zoeren zal zijn rijke kennis over Vleuten en zijn nog nooit vertoonde unieke verzameling historische beelden en ansichtkaarten inbrengen in een passende entourage. M.b.v. in de afgelopen maanden gemaakte dronebeelden en filmopnamen van lokale bezienswaardigheden heeft Ad nog een extra dimensie toegevoegd aan zijn reeds populaire lezingenreeks.

 

Locatie: Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten. Toegang/Entree: 7,50 euro. Inloop met koffie/thee: vanaf 19.30 uur. Aanvang spreker: 20:00 uur. Afsluiting rond ca. 22.00-22.30 uur.

S.v.p. aanmelden via een email naar info@raadhuisvleuten.nl. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.Officiële heropening gerestaureerde Broederschapshuisjes 31 augustus 2019

De afgelopen weken hebben vele bekende en nieuwe mensen onze heropende en gerestaureerde Broederschapshuisjes bekeken.

Opening BSH
Opening Broederschapshuisjes

Op zaterdagmiddag 31 augustus was de formele en feestelijke heropening. De openingshandeling werd verricht door wethouder Erfgoed Anke Klein, Hennie Smorenburg namens de eigenaren van de huisjes, de Broederschap en door Jan Sangers, projectleider Verbouwing van de Historische Vereniging. Zie hier het fotoalbum.

Het ruim 400 jaar oude rijksmonument is totaal verbouwd en is nu een prachtig kenniscentrum annex expositieruimte geworden.
De verbouwing is in opdracht van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe gedaan door de lokale aannemer Kok op basis van het plan van het lokale architectenbureau CORPA. Voor de financiering van de inrichting, de vernieuwing van de automatisering en de opbouw van de expositieruimte zijn we tevens veel dank verschuldigd aan het wijkbureau Vleuten-de Meern, het Elise Mathilde Fonds en het Kern met Pit Fonds van de KNHM. Het in- en uitruimen van de huisjes was volstrekt onmogelijk geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers. Bij het vervoer en de opslag van alle spullen werden we enorm geholpen door het lokale transportbedrijf Kuijf en de vroegere Vleutense tuinders Moll en van Gaal. Zeer veel dank allen!

Luister hier naar een interview met voorzitter Gerda Oskam over de heropende Broederschapshuisjes.

De dag na de officiële opening, zondag 1 september, hebben zo’n 250 belangstellenden de Broederschapshuisjes bezocht tijdens de Opendag. De reacties waren zeer positief over de eigentijdse, maar met respect voor historie uitgevoerde restauratie. Vooral de schilderijenwand en de maquettes trokken veel bekijks.

Ten slotte waren de Broederschapshuisjes ook open tijdens de Open Monumentendag 2019, waar ook weer ruim 100 bezoekers kwamen kijken. Velen waren er al wel vele malen langs gereden, maar nog nooit binnen geweest.

Vanaf nu zijn de Broederschapshuisjes ook weer voor publiek open op de reguliere tijden.
Te weten maandag, dinsdag en dondermiddag van 14 – 17 uur en de eerste zaterdag van de maand van 14 – 17 uur.

 

13 februari: ‘Het Romeinse Limespad’, een lezing door Kees Rasch. > UITVERKOCHT! <

Donderdag 13 februari 2020 organiseert de Historische Vereniging in samenwerking met Castellum Hoge Woerd een lezing over de Romeinse castella langs de Limes.  De lezing zal worden verzorgd door Kees Rasch.

Castellum “De Hoge Woerd” was een Romeins fort dat deel uitmaakte van de noordgrens van het Romeinse Rijk (de Limes). Over dit in De Meern gelegen castellum wordt met enige regelmaat geschreven in het tijdschrift van de Historische Vereniging. Langs de Limes in Nederland lagen echter nog zestien castella. Deze castella zijn opgenomen in een wandelroute die van Katwijk aan Zee naar Berg en Dal ten oosten van Nijmegen loopt. Deze langeafstandswandeling is uitgeroepen tot “Wandelroute van het jaar 2019”.

Kees Rasch heeft deze route gelopen en onderzocht wat er zichtbaar en bekend is van de castella langs de Limes. Zijn bevindingen presenteert hij in een lezing die de titel “Het Romeinse Limespad, een kijkje bij de andere castella langs de Limes in Nederland”.

Kees Rasch
Kees Rasch

Kees Rasch is oud-voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn. Hij geeft regelmatig lezingen en heeft in ons tijdschrift tientallen artikelen gepubliceerd waaronder de laatste drie jaar artikelen over het Romeinse Rijk.

Locatie: Castellum De Hoge Woerd. Aanvang 20:00 uur. Zaal open: 19:30 uur. Kosten: €5,- p.p. Leden HV €2,50 korting. Kaarten kunt u bestellen via https://www.museumhogewoerd.nl/agenda/  

Let op: de locatie heeft beperkte capaciteit, dus kom op tijd want vol=vol.

Septembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

Tijdschrift Historische Vereniging september nummer 2019
Tijdschrift Historische Vereniging september nummer 2019

Vanaf donderdag 19 september wordt het septembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ weer verspreid onder onze leden.

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

  • ‘De Dorpsbarbier vertelt’ van Ad van Zoeren
  • ‘Harmonie orkest 70 jaar ! ‘ door Jan Schutte
  • ‘Haarzicht, een wijk met ambitie en een lange geschiedenis’ door Veronique Voorn.

‘De Dorpsbarbier vertelt’ door Ad van Zoeren.

De Kermis- Oranjevereniging vergaderde in het najaar van 2017 over de plannen voor 2018. In dat jaar zou het 120-jarig bestaan van de vereniging en van het dorp ‘De Haar’ gevierd worden. Traditiegetrouw wordt bij ieder lustrum een feestavond georganiseerd voor alle leden van de vereniging en voor ‘oud-Haarsen’. Voorgesteld werd om Ad van Zoeren te vragen om een lezing te geven. Ad vertelt: “Ik ben wel lid van de Kermis- Oranjevereniging, maar ik was niet bij die vergadering. Ik las het voorstel in de mij toegestuurde notulen. Ik dacht: ‘Wat moet ik hiermee?’ Voor de Historische Vereniging had ik wel een aantal lezingen over Vleuten gegeven, en daardoor meer lef gekregen, maar die Vleutense lezing houden voor de ‘Haarse poepers’, dat klopte volgens mij niet. Terwijl ik wachtte op de officiële uitnodiging, liet ik mijn gedachten alvast gaan… wat zou ik kunnen doen??  Lees meer in het septembernummer.

‘Harmonie orkest 70 jaar ! ‘ door Jan Schutte

In februari 1949 werd door een klein aantal enthousiaste muzikanten de “Christelijke Harmonie Vleuten” opgericht, terwijl in 1985 de huidige naam werd gekozen en statutair werd vastgelegd. Voor het eerste bestuur zo kort na de Tweede Wereldoorlog was het een hele opgave om f 2.500,= voor tweedehands muziekinstrumenten bijeen te krijgen. Dat lukte en zo kon de jonge vereniging de benodigde instrumenten overnemen van een orkest uit Honselersdijk. Zo zag de succesvolle start van deze, niet meer uit Vleuten weg te denken, vereniging er uit en dat succes staat nog steeds als een huis bij het 70-jarig jubileum! Hoe benader je nou zo’n mooi  jubileum? Bij een eerdere gelegenheid kwamen o.m. voorzitters aan het woord, dus we kozen deze keer voor een andere insteek.  We hebben een uitgebreid gesprek met erelid van de vereniging,  Jaap Bakker (1940) uit Vleuten. Lees meer in het septembernummer.

Haarzicht, een wijk met ambitie en een lange geschiedenis door Veronique Voorn

Aan de rand van het oude dorp Vleuten wordt momenteel een nieuwe woonwijk gebouwd: Haarzicht. De naam is gekozen vanwege de ligging tussen Vleuten en Haarzuilens. Het is de eerste volledige gasloze wijk van Leidsche Rijn. In het Stedenbouwkundig Plan Haarzicht is de ambitie verwoord dat, hoewel Haarzicht deel uitmaakt van de grote Utrechtse uitbreidingslocatie Leidsche Rijn, het een geheel eigen landelijk en dorps karakter moet krijgen. De wijk moet een eenheid vormen met de bestaande bebouwing en de omgeving. De wijk moet verweven worden met Vleuten, maar toch een gebiedseigen identiteit hebben die past bij de dorpse sfeer van Vleuten. Daarnaast moet de geschiedenis van het gebied worden gerespecteerd. De ligging van Haarzicht binnen het plangebied van Leidsche Rijn is uniek. Aan twee zijden grenst de wijk aan landelijk gebied. Ten westen ligt het dorp Haarzuilens met het Kasteel de Haar. Dit gebied (en ook nog een stukje aan de zuidkant van Haarzicht) is gemarkeerd als Beschermd Dorpsgebied Haarzuilens. Aan de noordzijde liggen de Haarrijnse Plas en de Thematervelden. Gedeeltelijk ten zuiden en vooral te oosten van Haarzicht ligt het dorp Vleuten met zijn voorzieningen. Lees meer in ons septembernummer.