Bestuur en medewerkers

Gerda Oskam: Voorzitter (externe contacten en monumentenzorg)

Lid van de Historische Vereniging ben ik al lang. Dat kan bijna ook niet anders. Ik ben opgegroeid in Vleuten, mijn opa van moederskant werd geboren op de boerderij Hof ter Weijde, een oudtante woonde op boerderij Beefland, een oudoom op Hofstede Terwijde (waar nu de Vrijstaat is gevestigd), diverse voorouders en mijn vader waren wethouder of raadslid van Oudenrijn, Veldhuizen of Vleuten-de Meern, enz. En ik heb geschiedenis gestudeerd. Kortom, de Historische Vereniging is echt iets voor mij! In het dagelijkse leven ben ik senior purser bij de KLM. Dat houdt in dat ik aan boord van vliegtuigen op intercontinentale routes de eerstverantwoordelijke ben voor veiligheid en welzijn voor 240 tot 425 passagiers en leiding geef aan 10 tot 16 man/vrouw cabinepersoneel. Bij de KLM werk ik al ruim 27 jaar. Juist de Historische Vereniging kan (en in mijn ogen, moet) een brug kunnen slaan tussen bewoners in Vleuten, De Meern en Haarzuilens die hier al generaties lang wonen ?n de bewoners die van heinde en verre in de grootste Vinex-lokatie van Nederland, Leidsche Rijn, zijn komen wonen. Verbinden, verbreden en verdiepen ? dat wordt mijn motto voor onze mooie Historische Vereniging. @Gerdaoskam

Afiena van IJken - Van Zanten: Secretaris en lid van de redactie van het tijdschrift

Sinds februari van dit jaar woon ik met mijn man Gerben en onze dochter Amarins (nu zes maanden oud) in het prachtige appartementencomplex van de architecten Sluijmer & Van Leeuwen in Leidsche Rijn. Mijn naam is Afiena van IJken-van Zanten, ik ben 35 jaar en ben museumconservator in Vianen. Mijn specialisatie is 17e-eeuwse schilderkunst, maar in de museumwereld moet je een alleseter zijn. Zo heb ik tentoonstellingen gemaakt over uiteenlopende onderwerpen als de universiteit van Franeker, Coco Chanel, Piet Mondriaan, Viaanse archeologie, WO II en meest recent over het adellijke geslacht Van Brederode. Ik ben graag actief in de wijk waarin wij wonen en ik ben meteen op zoek gegaan naar mogelijkheden in Leidsche Rijn. Bij toeval stuitte ik op de vacature voor secretaris op het Twitteraccount van de Historische Vereniging. Ik was tot 2015 met veel plezier bestuurslid van DCU, dansschool voor moderne dans in Utrecht, waar ik de portefeuille artistiek beleid beheerde. Nu zet ik mij graag in voor de Historische Vereniging, ik wil deze met name zichtbaar maken in de wijk Leidsche Rijn, want daar valt nog veel te winnen. @AfienavanZanten

Edwin van den Berg: Penningmeester

Na omzwervingen via Woerden en Maarssen woon ik sinds 1994 in Vleuten, en snel daarna ben ik lid geworden van de Historische Vereniging. Geschiedenis heeft mij altijd geïnteresseerd, met name hoe gebieden zijn geworden tot wat ze nu zijn, en ik ben dan ook een groot fan van oude kaarten. Professioneel ben ik een geheel andere weg ingeslagen: opgeleid als actuaris ben ik werkzaam geweest bij diverse grote verzekeringsmaatschappijen. Momenteel werk ik bij VIVAT, moedermaatschappij van Reaal en Zwitserleven en zit ik in het bestuur van ons pensioenfonds. Al sinds mijn jeugd zit ik in de atletiekwereld, aanvankelijk louter als atleet, later in diverse bestuurlijke functies. Zo was ik penningmeester en voorzitter van een middelgrote atletiekvereniging, en zat ik in het organisatiecomité van diverse Nederlandse Kampioenschappen die we in de loop der tijd in Utrecht hebben georganiseerd. Als penningmeester wil ik vanuit mijn expertise graag bijdragen aan een verdere gezonde ontwikkeling van de Historische Vereniging.

Arjo Roersch van der Hoogte: Algemeen bestuurslid (tweede secretaris)

Geschiedenis is mijn passie en beroep. In december 2015 ben ik gepromoveerd op de geschiedenis van de kinine industrie in Nederland (met een hoofdrol voor de oude kininefabriek te Maarssen) en op dit moment werk ik als historisch onderzoeker. Sinds 2013 woon ik in Leidsche Rijn (eerst Terwijde en nu ‘t Zand) en één van de aspecten die mij erg aantrok van deze nieuwe Vinex wijk, zijn de vele kleine historische hoekjes die het rijk is. Tijdens wandelingen door de wijk kan je opeens voor een oude wetering staan of tegen de oude omwalling van een van de vele kastelen/herenboerderijen aanlopen. Als vrijwilliger bij de Historische Vereniging wil ik graag deze rijke historie van Nederlands grootste Vinex wijk ontdekken en helpen te ontsluiten voor de vele nieuwe bewoners.

Harry van der Meer: Vice-voorzitter (Oudheidkamers en voorzitter commissie Communicatie)

Geschiedenis heeft altijd al mijn interesse gehad. In 1981 ben ik vanuit Noord-Brabant naar Utrecht verhuisd. Sinds 1993 woon ik in De Meern (‘t Weer). Geboeid door de rijke Romeinse geschiedenis in deze omgeving, ben ik in 1994 lid van de Historische Vereniging geworden en heb als vrijwilliger meegewerkt met de archeologische opgraving van een boerderij uit de Romeinse tijd onder leiding van Erik Graafstal. Met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk bij de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (organiseren & netwerken), wil ik graag een bijdrage leveren aan de waardevolle doelstellingen van onze Historische Vereniging.

Arthur van der Leij: algemeen bestuurslid (commissie Erfgoed en Educatie)

Vanaf 1973 woon ik in of in de omgeving van Vleuten. Sinds mijn pensionering in 2015 ben ik lid en vanaf die tijd ook met groot enthousiasme auteur van enkele artikelen, rondleider van buurtochten en doe educatieve activiteiten met Jan Bosman. Vanaf 2016 ben ik lid van de redactie van ons tijdschrift. Graag wil ik mijn kennis en ervaring inbrengen om onze historische vereniging verder te helpen nu ons werkgebied een stadsdeel is van Utrecht met circa 90.000 inwoners

Wim de Vrankrijker: algemeen bestuurslid (Lezingen & excurcies en commissie Activiteiten)

Ik ben in 1952 geboren in Harmelen en sinds 1980 wonend in de Meern. De kinderen zijn de deur uit dus geeft dat zeker weer wat tijd om mee te doen met activiteiten voor de gemeenschap. Want er is een motto: als niemand wat doet gebeurt er niks! In de afgelopen jaren heb ik tal van functies vervuld in diverse verenigingen zowel als vrijwillig medewerker maar ook in bestuursfuncties.Ik heb altijd al feeling gehad met de omgeving en dan ook zeker terug in de tijd. De verhalen van vroeger vertellen zoveel over onze roots.In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam in mijn eigen bedrijf waar wij grotesportevenementen organiseren; een leuk bestaan, onregelmatig en heelafwisselend. In die hoedanigheid denk ik dat ik zeker een bijdrage kan leveren aan de Historische Vereniging. Binnen deze club is naar mijn idee zat te doen op een terrein waar ik mij wel in kan vinden. @wimdevra

Jan Sangers: algemeen bestuurslid (Voorzitter commissie Bedrijfsvoering/Hoofd Documentatiecentrum)

Ik ben geboren in 1950 aan de Meerndijk. Sinds 1972 wonende op de Alendorperweg midden in het Maximapark. Na mijn reguliere schoolcarrière ben ik aan het werk gegaan in de installatietechniek om na een aantal jaren en studies verder bij het gasbedrijf te belanden. Nadat ik de MBO opleidingen gevolgd heb ben ik verder gegaan met gespecialiseerde opleidingen in de gastechniek waarna ik rayonchef over het gebied Nieuwegein Lopikerwaard, gemeente Montfoort en Oudewater IJsselstein geworden ben. Na 20 jaar dat werk gedaan te hebben ben ik geswitched naar een functie als teamleider debiteurenbeheer om de laatste zes jaar mijn carrière af te sluiten als Senior stafmedewerker waar ik hoofdzakelijk functioneerde als veiligheidscoördinator en als eindverantwoordelijke optrad voor de afdelingsrapportages binnen het bedrijf. Tevens trad ik op als gemachtigde bij de rechtbank voor ons bedrijf. Kortom een afwisselende werkzame tijd. Na 46 arbeidzame jaren ben ik met vroegpensioen gegaan. Naast dat alles had ik ook mijn hobby’s zoals u ongetwijfeld het afgelopen jaar in ons blad hebt kunnen lezen in mijn artikelen over de postgeschiedenis van Vleuten en De Meern. Naast die passie voor geschiedenis en postzegels ben ik een liefhebber van reizen en lezen. Ook besteed ik met veel plezier de nodige tijd aan onze zes kleinkinderen. Sinds een maand of zes ben ik ook de maandagmiddag aanwezig in de Broederschapshuisjes om belangstellende met hun vragen te helpen om antwoorden te vinden. Dat doe ik niet alleen maar met nog drie andere gemotiveerde mensen.

Kees Rasch: medewerker Genealogie en lokale historie

Sedert 1995 woon ik in De Meern. Vanaf 2004 ben ik actief voor de Historische Vereniging. Na enkelen jaren secretaris en ledenadministrateur te zijn geweest werd ik voorzitter van deze vereniging. In 2014 heb ik mijn bestuurstaken beëindigd. Mijn kennis over de omgeving en de historie heb ik opgedaan tijdens de tien jaar die ik op dinsdagmiddag als gastheer in de Broederschapshuisjes heb doorgebracht. Al ruim tien jaar geef ik genealogiecursussen, rondleidingen, lezingen en schrijf ik artikelen voor het tijdschrift.

Jan Schutte: medewerker Advertentiebeheer en lokale historie De Meern

Ik ben erelid tezamen met initiatiefnemer Ad van Zoeren en mevrouw prof. Dr. Ina Isings en Margreet Staal. In 1981 ben ik met een vrij grote groep gestart met het organiseren van de oprichting van deze vereniging. Als eerste officieel benoemde voorzitter mocht ik dan ook de vereniging notarieel oprichten. Ik houd mij bezig met verschillende takken van ?sport? binnen de vereniging, zoals ledenwerving; bezorging van het verenigingstijdschrift; jarenlang de eindredactie beheerd; houdt interviews met onze vrijwilligers en anderen; zorg dat het fotomateriaal in ons blad gedigitaliseerd wordt; verzorg mede uitgaves van onze vereniging, heb mede aan de wieg gestaan van het Castellum Hoge Woerd (“Fletione” in mijn beleving), etc., etc. Kortom: ik ben, naast andere vrijwilligers-banen, hier een druk bezette vrijwilliger van het eerste uur?!

Evalien van 't Veen: commisie Communicatie (Social media) en lid van de redactie van het tijdschrift

Al snel na het intrekken van onze nieuwbouw woning in Terwijde (2006) besefte ik dat ook mijn nieuwe woonomgeving vele mooie verhalen te vertellen had. Zodoende kwam ik ook bij de Historische Vereniging terecht en na een paar jaar passief lid te zijn geweest, mailde ik steeds vaker naar de redactie van het verenigingsblad met idee?n voor stukjes die meer gericht zijn voor de nieuwere bewoners en de jeugd. En zodoende rolde ik in 2016 de redactie in. Vanuit diezelfde betrokkenheid voor het delen van informatie voor de nieuwere bewoners in Leidsche Rijn ben ik betrokken geraakt bij het project van Vinex tot Vicus. En via deze weg zou ik graag meer “Leidsche Rijners” willen oproepen om ook binnen de vereniging actief te worden. Elk talent is welkom. @Evalien030

Marjo van der Woerd: commisie Communicatie (website) en redactie van het tijdschrift

Ik ben al sinds jaren geïnteresseerd in geschiedenis. Misschien wel omdat ik geboren ben in een plaats die nog niet zo heel veel geschiedenis kent, de Noordoostpolder. Na 10 jaar te hebben gestudeerd en gewerkt in Amsterdam ben ik na enige omzwervingen in 2008 beland in De Meern. Ik werd al snel verliefd op dit kleine dorpje, omringd door Vinex-wijken en het mooie landschap van ‘t Groene Hart. Van 2012 tot 2016 heb ik in de rol van secretaris deel uitgemaakt van het bestuur van de Historische Vereniging. @Mjwoerd

Jan Bosman: Lid commissie Erfgoed en Educatie

Mijn naam is Jan Bosman, geboren en getogen in onze gemeente, toen nog Oudenrijn geheten en altijd binnen de grenzen van ons gebied gebleven. Sinds 2005 ben ik actief binnen de Historische Vereniging. De eerste 10 jaar ongeveer als beheerder van ons documentatiecentrum en als zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer en opslag van bijvoorbeeld onze zeer uitgebreide historische verzameling documenten, materialen en foto’s. Zelf ben ik afkomstig uit het onderwijs en de ICT en wil mij nu binnen de vereniging meer gaan inzetten voor educatie. Als samenwerkende partner met het museum Castellum Hoge Woerd kan de vereniging een belangrijke bijdrage leveren aan de verspreiding van ons rijke wijkerfgoed onder onze jeugd in de vorm van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Veronique Voorn: eindredacteur tijdschrift

Ik woon in Vleuten, ben afkomstig uit Harmelen en heb daartussen zeven jaar in De Meern gewoond. Ik ben bij de vereniging gekomen via mijn man Gedo die al lid was. Sinds september 1990 ben ik als actief vrijwilliger betrokken bij de vereniging, eerst op de donderdagavond in de werkgroep genealogie. We hadden microfilms gekregen van het Utrechts Archief. Die zijn toen systematisch doorgenomen. Dick Gravendeel las en dicteerde en ik schreef op. Na een cursus paleografie kon ik ze zelf ook lezen en heb toen nog lange tijd samen met Eef van Dijk hier aan gewerkt. In 1998 schreef ik het eerste artikel voor het tijdschrift over Dirck Camphuysen. In 2006 trad ik toe tot de redactie van het tijdschrift en in 2007 werd ik bestuurslid met als taken contactpersoon tussen bestuur en redactie en eerste aanspreekpunt voor vragen over historie. Op dit moment ben ik eindredacteur en verantwoordelijk voor het contact tussen redactie en drukker van het tijdschrift.  

Cees van der Wens

Mijn vader werd in 1934 geboren aan het Haarpad in Vleuten, een klein boerendorp waarin iedereen elkaar kende. Toen de Historische Vereniging in 1981 werd opgericht, meldde hij zich meteen aan als lid. In 1981 werd ik 16 jaar, liet ik mij elke zes weken knippen door de Vleutense kapper Ad van Zoeren, en was ik nog veel te jong om me voor geschiedenis te interesseren. Maar dat laatste veranderde toen ik zelf vader werd, en ik me allerlei dingen begon af te vragen. Hoe kwam mijn familie eigenlijk in Vleuten terecht. (zie filmpje hierover) Hoe zag het dorp er toen uit? Wie woonden er toen? Ik dook in de historie en ontdekte veel leuk en bruikbaar materiaal in de archieven van de Historische Vereniging. Van mijn familie weet ik nu zo’n beetje alles wel, maar mijn honger naar kennis over het verleden is nog lang niet gestild. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar de stad Utrecht in de 15e eeuw, en ik ben al een paar jaar bezig hier een uitgebreid werk over te schrijven, hopelijk komt het een keer af. Mijn werkweek bestaat voor één dag uit het leveren van consultancy op het gebied van informatiebeveiliging, voor twee dagen uit het uitvoeren van certificatieaudits, en op de overgebleven werkdag doe ik allemaal creatieve dingen, waaronder videofilms maken en schrijven. De Historische Vereniging is een prettige club met enthousiaste en getalenteerde mensen die belangrijk werk verrichten. Daar draag ik al jaren graag mijn steentje aan bij!