Dinsdag 12 dec: “Vroeg middeleeuws nieuws uit Regio Utrecht?, een lezing door prof. dr. Marco Mostert

Op dinsdag 12 december organiseert de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn een lezing met Prof. Dr. Marco Mostert over de ontwikkelingen in de vroege middeleeuwen in de regio Utrecht. Professor Mostert heeft diverse boeken gepubliceerd over de ontwikkelingen van Nederland in de periode van de vroege middeleeuwen.

We wisten altijd al vrij veel over de tijd die volgde op het vertrek van de Romeinen. In Dorestad, bij Wijk bij Duurstede, ontstond er een handelsnederzetting, als een spin in een netwerk dat zich uitstrekte van de Oostzee tot Engeland en van Scandinavi? tot het Rijngebied. Over dit handelsnetwerk weten we vooral veel uit de opgravingen die in Dorestad hebben plaatsgevonden. Maar de plaats komt ook in veel geschreven bronnen voor. En in Utrecht kwam Willibrord, een geestelijke uit Engeland, aan wal, die aan het eind van de zevende eeuw het christendom definitief naar de noordelijke Nederlanden bracht. Over hem en zijn opvolgers hebben we veel geschreven teksten, en over de plaats waar ze zich vestigden, het Utrechtse Domplein, weten we ook het nodige uit opgravingen. Die verhalen zijn bekend. Maar er is ook nieuws te melden, bijvoorbeeld over de vraag, waarom Willibrord zich nu juist in Utrecht vestigde. De recente grootschalige opgravingen aan de oevers van de Rijn ten westen van Utrecht kunnen daarover vertellen. En wie weet komt er de komende jaren nog meer tevoorschijn.

Prof. dr. Mostert
Prof. dr. Mostert

Professor Marco Mostert is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de middeleeuwse schriftcultuur, maar houdt zich ook bezig met de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van de noordelijke Nederlanden.

Locatie: Buurtcentrum De Pijler; Bovenpolder 80?, Utrecht (Veldhuizen). Aanvang: 20:00. Zaal open: 19.30 uur.

Kosten ?5,- per persoon, leden HV ?2,50 korting. Aanmelden bij Wim de Vrankrijker via: activiteiten@histvervdmh.nl

3 mei: ?WO II in Vleuten, De Meern & Haarzuilens?, een lezing door Kees Rasch

Woensdag 3 mei zal de heer Kees Rasch een lezing geven over de oorlogsjaren in ons gebied.

Kees Rasch
Kees Rasch

De oorlogsjaren 1940-1945 in het gebied in het westen van en naast Utrecht zijn mogelijk niet echt veel in de aandacht gekomen. Toch hebben die jaren ook een grote impact gehad op de bewoners: groot of klein leed en moeilijke omstandigheden.

Kees Rasch heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de incidenten en oorlogshandelingen die in de Tweede Wereldoorlog in deze omgeving hebben plaatsgevonden. Over zijn bevindingen heeft hij verschillende artikelen geschreven voor het tijdschrift van de Historische Vereniging .

Vanaf de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 tot en met de bevrijding in mei 1945 zal Kees vertellen over het leven, de bezetting en de militaire acties in Vleuten, Haarzuilens, Oudenrijn en Veldhuizen.

 

Twee deelnemers aan de hongertochten tijdens de hongerwinter
Twee deelnemers aan de hongertochten tijdens de hongerwinter

Locatie: buurthuis de Pijler, Bovenpolder 80, 3453 NP de Meern.

Zaal open 19.30, aanvang 20:00 uur. Entree: ? 5,-, Leden Historische Vereniging: ? 2,50

Aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

6 april: ?Vleuten en De Meern gedurende het jaar van de Beeldenstorm (1566)”, lezing door Sander Wassing

Donderdag 6 april zal drs. Sander Wassing bij onze vereniging een lezing geven over de periode van de Beeldenstorm en wat de impact hiervan was in deze streek.

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel verloor haar greep op de situatie toen landvoogdes Margaretha van Parma vergaande concessies deed. Uiteindelijk moest zij dulden dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen. In de zomer van 1566 vonden er overal in de Nederlanden hagenpreken plaats. Evenmin kon men iets beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm verspreidde zich na 10 augustus razendsnel door het land. Terecht merkt historicus Jonathan Isra?l het volgende op over het fenomeen: ?Nog nooit tevoren was een samenleving op zo?n grote schaal vervreemd geraakt van haar eigen religieuze cultuur.??

Voor de inwoners van het zestiende-eeuws Vleuten en De Meern was de onrust rondom de Beeldenstorm nooit ver weg in de zomer van 1566. In Utrecht richtten beeldenstormers van 24 tot 26 augustus vernielingen aan in verschillende kloosters en kerken. Dirk van Zuylen, kasteelheer van De Haar, trad halfslachtig op en schitterde door afwezigheid gedurende deze kritieke dagen. Zijn zoon Steven had zich achter Brederode geschaard en was betrokken bij de vernielingen in de Utrechtse Jacobskerk. ?

Sander Wassing
Sander Wassing

Nog lang na de Beeldenstorm zou het onrustig blijven in de streek. Vanuit de schans te Vreeswijk werden de krijgslieden van Brederode in Vianen beloerd door de regeringsgetrouwe edelman Erik van Brunswijk en zijn Duitse huurlingen: een patstelling die voortduurde tot april 1567. In deze maand trokken de krijgsknechten van Brederode plunderend door het Sticht. Wat merkten de inwoners van Vleuten en De Meern van deze turbulente periode? Bleef de kapel van de H. Antonius gespaard voor de beeldenbrekers en de soldaten van Brederode?

Tijdens deze lezing op donderdag 6 april komen deze en andere vragen uitgebreid aan de orde.

Drs. Sander Wassing studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Leiden en schreef zijn scriptie over Alva?s Raad van Beroerten. Sinds die tijd is hij werkzaam als freelance historicus en is daarnaast als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

Locatie: De Schalm in De Meern. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Entree: ?5,- Leden Hist. Vereniging: ?2,50 Aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

9 maart: ‘Tussen Romeinen en Noormannen’, lezing door Herre Wynia

Donderdag 9 maart zaal gemeente-archeoloog Herre Wynia een lezing houden over de tijd van de middeleeuwen en wat hier vanuit archeologisch standpunt over is te zeggen.

Herre Wynia
Herre Wynia

Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden in Leidsche Rijn zijn bijna honderd opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd. Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen.
In deze lezing zal gemeente-archeoloog Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

Locatie: Het Wapen van Haarzuilens in Haarzuilens. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Entree: ?5,- Leden Hist. Vereniging ?2,50 Aanmelden s.v.p. via activiteiten@histvervdmh.nl

Terug in de tijd in het Raadhuis Vleuten!

Op 9 september a.s. is er een speciale avond over de historie van Vleuten.

Groeten uit Vleuten
Groeten uit Vleuten

Die avond duiken we in het verleden van Vleuten.

Hoe is Vleuten ontstaan? Hoe leefde men in Vleuten door de jaren heen? Een indrukwekkende tijdreis waarin we Vleuten op een andere ma

nier leren kennen! De spreker van de avond is Ad van Zoeren die zijn rijke kennis over Vleuten en zijn nog nooit vertoonde unieke verzameling historische beelden en ansichtkaarten zal inbrengen in een passende entourage. Tijdens de avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan Ad over de rijke historie van Vleuten.

Locatie: Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten. Toegang/Entree: 5 euro. Inloop met koffie/thee: vanaf 19.30 uur. Aanvang spreker: 20:00 uur. Afsluiting rond ca. 22.00-22.30 uur.

S.v.p. aanmelden via een email naar info@raadhuisvleuten.nl. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.

Do 8 sept: Lezing over de napoleontische tijd door de heer Renger de Bruin

Napoleon
Napoleon

Op donderdag 8 september 2016 zal de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn, in samenwerking met de Bibiliotheek Utrecht, een lezing aanbieden die verzorgd wordt door prof. Dr Renger de Bruin.

Professor De Bruin is als conservator stadsgeschiedenis verbonden aan het Centraal Museum Utrecht.

Aansluitend op zijn studie geschiedenis in Utrecht, promoveerde hij in 1986 op de Utrechtse politiek tussen 1795 en 1813. Hij werkte als docent en onderzoeker aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Greifswald (D).

In juli 1810 nam Napoleon het Koninkrijk Holland af van zijn broer Louis en lijfde het land in bij het grote Franse keizerrijk. Daarmee werd Vleuten een Frans dorpje, gelegen in het arrondissement Utrecht van het D?partement du Zuyderzee, een van de 130 departementen. In al die departementen golden dezelfde wetten, bekrachtigd door de handtekening Nap met een streepje. Hoewel het Franse bewind uiteindelijk maar een dikke drie jaar geduurd heeft, is de invloed op de samenleving immens geweest. Sindsdien worden van Vleuten tot Valence maten en gewichten in meters, liters en kilo?s aangegeven, kinderen na de geboorte bij de burgerlijke stand aangegeven, is het burgerlijk huwelijk het wettig geldende en worden straffen door professionele rechters op basis van een wetboek uitgedeeld.

In deze lezing zal een overzicht gegeven worden van de Franse aanwezigheid in de provincie Utrecht tussen begin 1795 en eind 1813, met de nadruk op de blijvende veranderingen die hierdoor in de samenleving optraden. Lokale accenten zoals de rol van een kleinzoon van een Vleutense bierbrouwer, de zeer pro-Franse Utrechtse maire P.W. Bosch van Drakestein en diens tegenspeler J.M. van Tuyll van Serooskerken van Vleuten, brengen het verhaal dichterbij.

De lezing zal worden gehouden in bibiliotheek Vleuterweide, Burchtpoort 16 Vleuten. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur. Entree voor deze activiteit bedraagt voor leden ?3,- niet leden ?5,- S.v.p. vooraf aanmelden via?activiteiten@histvervdmh.nl
Reageer naar:?activiteiten@histvervdmh.nl

Tussen Romeinen en Noormannen, een lezing door Herre Wynia

dinsdag 5 juli 2016 20:00 uur.

9715_middeleeuwen

Dinsdag 5 juli is Herre Wynia, archeoloog bij de gemeente Utrecht, te gast bij de Stichts-Hollandse Historische vereniging.

Aan de grens van Montfoort en Harmelen wordt al tientallen jaren gebouwd aan Leidsche Rijn, de grootste Vinex locatie van Nederland. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn bijna honderd opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd.

Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen. Zelfs in Woerden is dankzij de vondst van het Frankische zwaard duidelijk geworden dat er in ieder geval rond 700 sprake was van bewoning en een waarschijnlijk door Bonifatius gesticht kerkje. Het beeld dat na de Romeinen de ?duistere of donkere middeleeuwen? hun intrede deden, blijkt dan ook onhoudbaar. De onderzoeksresultaten duiden juist op een opvallend vitale periode, waarin een groot aantal verschillende nederzettingen werd gesticht.

In de lezing zal gemeentelijk archeoloog van Utrecht Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

Locatie: Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort.?Aanvang: 20.00 uur.

Terug in de tijd in het Raadhuis Vleuten!

Op 9 september as. is er een speciale avond over de historie van Vleuten. Die avond duiken we in het verleden van Vleuten. Hoe is Vleuten ontstaan? Hoe leefde men in Vleuten door de jaren heen? Een indrukwekkende tijdreis waarin we Vleuten op een andere manier leren kennen! De

Ansichtkaart: Groeten uit Vleuten
Ansichtkaart: Groeten uit Vleuten

spreker van de avond is Ad van Zoeren die zijn rijke kennis over Vleuten en zijn nog nooit vertoonde unieke verzameling historische beelden en ansichtkaarten zal inbrengen in een passende entourage. Tijdens de avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan Ad over de rijke historie van Vleuten.

Locatie : Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten. Toegang/Entree:5 euro Inloop met koffie/thee : vanaf 19.30 uur. Aanvang spreker: 20:00 uur, afsluiting rond ca. 22.00-22.30 uur.

S.v.p. aanmelden via een email naar info@raadhuisvleuten.nl. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.