December-nummer van “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering?

A.s. donderdag verschijnt alweer de laatste editie van “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering? van dit jaar.

Voorpagina december-nummer 2016
Voorpagina december-nummer 2016

Dit nummer bevat weer tal van interessante artikelen waaronder:

  • ?Wandelen in de 19e eeuw? met J.B. Christemeijer? door Veronique Voorn-Verkleij;
  • ?Boerderij Ter Weide, nu De Vrijstaat? door Evalien van ‘t Veen en Margreet Staal.

Verder veel kleine artikelen, columns en een uitgebreide kinderpagina.

U kunt het tijdschrift via deze link bestellen.

 

?Wandelen in de 19e eeuw? met J.B. Christemeijer? door Veronique Voorn-Verkleij

Reeds in de twaalfde eeuw vond men hier eene landhoeve, toebehoorende aan zekeren Willem van Voorn, die in het begin der volgende eeuw tot ridder geslagen, en naar wiens naam de ridder-hofstad Voorn werd geheeten. Van dien tijd dagteekent ook de stichting van het kasteel, hetwelk zeer vele veranderingen heeft ondergaan. Het geslacht van Voorn, dat in der tijd beroemd was, uitgestorven zijnde, is dit landgoed, bij opvolging, door aankoop in het bezit van verschillende eigenaren geraakt. Onder de landerijen, welke tot deze hofstad behooren, is eene streek, het Strijdland genaamd, – een naam, vermoedelijk ontleend aan de menigvuldige geschillen, welke aldaar, in kleine schermutselingen, met de wapenen zijn beslecht geworden. Ook heeft men in dit veld, hetwelk eene uitgestrekheid van ettelijke bunders beslaat, op opdelving eenige wapens uit den ouden tijd gevonden.

Voorbij de hofstede ?t Jepma (van den Heer Frijkenius) [Tjepmastate stond aan het begin van het Strijkviertel] welke ook uit vroegere tijden, en waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw herkomstig is, en eenige andere buitenplaatsen, waartoe Overvliet (van den Heer Pauw) [aan de Zandweg bij de Meentbrug] met een uitgestrekt schoon bosch behoort, komen wij weldra aan het dorp de Meern. Van hier geleidt links af de weg, die op

Rotterdam gaat, naar Montfoort, welk stadtje in eene welige landstreek, rijk aan schoone bouwlanden en vruchtbare boomgaarden, is gelegen, en uit dien hoofde onder de kleine steden van het Sticht, het bezoek des vreemdelings, die zijn togtje iets verder wil uitstrekken, niet onwaardig is.

 

“Boerderij Ter Weide, nu De Vrijstaat? door Evalien van ‘t Veen en Margreet Staal

Een van de twee tegeltableaus van de boerderij
Een van de twee tegeltableaus van de boerderij

Boerderij Ter Weide is een LANGHUISBOERDERIJ uit 1906. De voorgevel is naar de straatzijde gericht. Aan de voorkant ligt een ondiepe tuin. Een smeedijzeren hek met spijlen bakent het terrein af van de openbare ruimte.

In de benedenverdieping van deze boerderij zijn in de voorgevel vier vensters met luiken aangebracht. De zolderverdieping heeft twee dezelfde ramen met links en rechts een ronde Delftsblauwe tegelvoorstelling. Op het ene is een koe en op het andere een paard afgebeeld. Boven alle vensters zijn bogen aangebracht waarbinnen een patroon gemetseld is van gekleurde bakstenen.

De huisdeur, die toegang geeft tot het woongedeelte, is te vinden in de rechter zijgevel; daarachter liggen de aangebouwde stallen. De boerderij is gespaard gebleven bij de bouw van Leidsche Rijn Centrum vanwege de historische waarde en als voorbeeld van een langhuisboerderij.