Dinsdag 23 januari: ‘Graafschap Holland en perikelen met de Bisschop’, een lezing door Kees Nieuwenhuijsen (SHHV)

Dinsdag 23 januari organiseert onze zustervereniging, de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHVV), een lezing met de heer Kees Nieuwenhuijsen.

Duizend jaar geleden lag Woerden op de grens van de machtsgebieden van de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Beiden aasden op de uitgestrekte veengebieden en de inkomsten uit de veenontginningen en hun meningsverschillen losten ze met het zwaard op. De elfde eeuw was een tumultueuze periode vol veldslagen en moordpartijen. Op 23 januari zal Kees Nieuwenhuijsen een paar van die confrontaties belichten. De grootste en bekendste militaire confrontatie uit die dagen vond plaats op 29 juli 1018, toen bisschop Adelbold van Utrecht zijn rivaal graaf Dirk III bij Vlaardingen aanviel. Adelbold kreeg daarbij steun van de keizer van Duitsland en van enkele collega-bisschoppen. Samen brachten ze een enorm leger op de been maar toch wist Dirk III de strijd glorieus te winnen.
Er zijn historici die de ?Slag bij Vlaardingen? zien als het begin van het graafschap Holland met de graaf als de eigenlijke stichter. Zo staat het ook op het standbeeld van Dirk III op de hoek van het Vlaardingens Stadhuis. De slag zorgde er in ieder geval voor dat Dirk III een tijdje zijn gang kon gaan. De nederzetting groeide in de 11e eeuw uit tot een belangrijke handelsnederzetting en ??n van de belangrijkste – zo niet d? belangrijkste verblijfplaats van de graaf. Minder bekend is dat er in deze periode ook bij Bodegraven een veldslag tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht werd uitgevochten.
Er is slechts ??n eigentijds document waarin dit treffen kort en zonder jaartal wordt vermeld. Drie eeuwen later noemde de kroniekschrijver Johannes de Beke de 11e juli 1018 als datum van de Slag bij Bodegraven. Wanneer Beke’s datering inderdaad juist zou zijn, dan zou de Slag bij Bodegraven een paar weken v??r de Slag bij Vlaardingen hebben plaatsgevonden. Maar, klopt deze datering eigenlijk wel?

Kees Nieuwenhuijsen werd in 1954 geboren in Vlaardingen en studeerde biologie in Utrecht. Tegenwoordig is hij werkzaam als informatieanalist en woont hij in Rotterdam. In zijn vrije tijd is hij amateurhistoricus en schreef hij het boek ?Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100?. Daarnaast is hij enthousiast re-enactor en middeleeuws zwaardvechter. Momenteel is hij druk met de organisatie van de 1000-jarige herdenking van de Slag bij Vlaardingen (1018-2018).

Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden. Toegang is gratis. Aanvang: 20:00 uur.