Documentatie & onderzoek

Het documentatiecentrum van de vereniging

Documentatiecentrum
Documentatiecentrum
?In ons documentatiecentrum beschikken wij o.a. over:
-? Een bibliotheek met meer dan 1300 boekwerken over plaatselijke en regionale?geschiedenis, genealogie, topografie, archeologie, bouwkunst en monumenten, ambachtelijke geschiedenis, enz.
-? Diverse tijdschriften over bovengenoemde onderwerpen?
-? Microfilms van de archieven van de vroegere dorpsgerechten van 1530 – 1811
-? Rond 3300 kopie?n en transcripties van akten uit rijks- en gemeentearchieven, voornamelijk uit de notari?le archieven
-? Kadastrale en topografische kaarten en ander (oud) kaartmateriaal
-? Ca. 6000 foto’s en dia’s van ons grondgebied, gebouwen, inwoners en activiteiten
?
De meeste verzamelingen zijn opgenomen in computerbestanden, waardoor snel opzoeken en printen van gegevens mogelijk is.

 

Zelf onderzoek doen

Van de artikelen die in ons tijdschrift zijn verschenen is een register opgesteld. Dit register bestaat uit 2 delen: een onderwerpenregister en een auteursregister.? Register van de artikelen in het tijdschrift van 1981 t/m september 2018. Alle verschenen tijdschriften zijn in te zien in ons documentatiecentrum en over het algemeen nog te koop.

U kunt de artikelen uit ons tijdschrift ook digitaal zoeken in Sabine . SABINE is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc. T/m 2003 zijn alle artikelen van ons tijdschrift opgenomen in Sabine

Verder kunt u op onze website veel nuttige informatie vinden waaronder een overzicht met literatuur die in de loop der tijd over ons gebied is verschenen of een overzicht met historische, geografische begrippen uit ons gebied.

?
Waar kunt u het documentatiecentrum vinden?

Het documentatiecentrum is gevestigd in de 400 jaar oude?Broederschapshuisjes?in Vleuten.?

Adres:?Dorpsstraat 1?3451 BH Vleuten.

Ons documentatiecentrum is van 17 november 2018 tot april 2019 gesloten.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer: Op loopafstand van station Vleuten en met de buslijnen 126 en 127 uit Utrecht.

Het documentatiecentrum is open:
op?maandag?en?dinsdag?van 14:00-17:00 uur, op de eerste zaterdag van de maand?van 14:00-17:00 uur en op afspraak.
Telefoon (tijdens de openingstijden): 030-6774222.
E-mailadres:?info@histvervdmh.nl??
Bezoek op andere tijden mogelijk na afspraak met de co?rdinator, de heer J. Sangers,?
tel.:?030 6771.442.