De schilderkunst van Jacob Graafland

OPROEP: bent u ook in het bezit van werk van Graafland wilt u dit dan melden via de e-mail (onderaan) zodat wij t.z.t een zo’n compleet mogelijk overzicht van zijn oeuvre kunnen krijgen.

Jacob Graafland: Huis-, Decor- en Rijtuigschilder

??n van Vleutens bekendste inwoners is Jacob Graafland (1903-1973), kunstschilder en schilder. Dit beroep lag niet zo voor de hand omdat zijn voorvaderen tot dan altijd veehouders geweest zijn. Oorspronkelijk waren zij afkomstig uit Graaflandt bij Nieuwpoort, de stamboom kon tot in de 17e eeuw nagetrokken worden. Graafland trouwde met Marrigje Stobbe op 22 september 1927 en samen kregen zij vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes.

Toen hij op de Torenpleinschool zat, toen de School met den Bijbel geheten, vielen zijn tekentalenten al op en wel zodanig dat hij het advies kreeg naar de kunstacademie te gaan. Zijn vader die een boerenbedrijf had was het daar niet mee eens maar gaf wel toestemming om de driejarige ambachtschool te volgen die hij met een heel goed getuigschrift afsloot. Later vulde hij zijn studie nog aan met een onderwijsbevoegdheid. Het was destijds gebruikelijk dat men naar de scholen toe kwam om te zien of er nog geschikte leerlingen bij waren die in het bedrijf aan het werk konden. Zo werd Graafland door schildersbedrijf Greep in dienst genomen. Hij kreeg de opdracht decoraties te ontwerpen voor de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in die tijd nog aan de Rijnkade gelegen. Toen was het heel normaal dat men ?s winters als er geen werk was ontslagen werd, dat overkwam Graafland ook. Noodgedwongen is hij In Vleuten als huisschilder gaan werken, weldra kreeg hij zo veel werk dat hij een werkplaats nodig had. Een deel van de varkensstal van zijn ouderlijk huis, gelegen aan de Thematerweg (97),?werd hiertoe ingericht. De zaken gingen zo goed dat hij een huis met grote werkplaats, Utrechtseweg 39, kon laten bouwen dat de naam ?t Oude Schildershuis (in Gotische letters op de gevel geschilderd) kreeg. ?s Winters als er minder werk was werden koetsen en rijtuigen onder handen genomen en opnieuw geschilderd.

In de eerste helft van de 20ste eeuw kwamen er veel tuinders naar Vleuten waarvoor kassen gebouwd moesten worden. Graafland bemoeide zich met het inzetten van het glas en kreeg op een gegeven moment octrooi voor een glasklem die hij had uitgevonden om minder warmte verloren te laten gaan. Het werd overigens geen financieel succes.

Gedurende zijn hele leven heeft hij niet veel aan zijn stijl veranderd. De eerste opdracht kwam toen hij jong was van pastoor Ohl die graag schilderijtjes wilde van bestaande prenten. Naast prenten gebruikte hij ook wel foto?s als voorbeeld maar hij schilderde ook naar de natuur in het veld. Zijn oeuvre bestaat uit straatjes, huisjes, boerderijen, kerken, kastelen, mooie plekjes in Vleuten en omgeving, stillevens en portretten. Hij had zeker ook historisch besef want als er gesloopt werd installeerde hij zich met zijn schildersezel voor het pand om dit voor de eeuwigheid vast te leggen. Als er een nieuw gebouw?verscheen werd ook dit vastgelegd. Voor het veldwerk gebruikte hij hardboard met loodwit gegrond, met potlood legde hij dan de lijnen vast, de kleur werd summier aangegeven om verder thuis uitgewerkt te worden. Toen het nieuwe gemeentehuis gebouwd werd kocht de gemeente 27 werken van hem aan om hiermee het interieur te verfraaien. Toen Vleuten in 2000 bij Utrecht ging horen zijn deze schilderijtjes in permanente bruikleen gegeven aan de Historische Vereniging. Voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt uit deze werken en die nog in het bezit zijn van familieleden en een aantal particulieren. Totaal heeft hij zo?n 200 werken gemaakt. Verder heeft hij ook nog voorwerpen gedecoreerd.