Belangrijk

De gegevens die u op de volgende pagina’s kunt zien zijn verzameld door enkele medewerkers van de vereniging. Soms als opdracht of als hobby dan weer als deel van een onderzoek behorende bij het uitbrengen van een boek.

Bovenstaande heeft als gevolg dat er meerdere gegevens kunnen zijn over een familie. Ook kunnen zij sterk in grootte en uitgebreidheid verschillen.

Alle hier genoemde familieverzamelingen zijn in te zien in ons documentatiecentrum of zijn in *pdf-vorm op aanvraag toe te zenden op basis van kopieerkosten. Over het totaal ontvangt u vooraf een e-mail.

Alle gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik en dienen door uzelf gecontroleerd te worden.