Kenniscentrum

Het kenniscentrum van de vereniging

In ons kenniscentrum in de Broederschapshuisjes beschikken wij o.a. over:

Kenniscentrum Historische Vereniging
– Een bibliotheek met meer dan 1300 boekwerken over plaatselijke en regionale geschiedenis, genealogie, topografie, archeologie, bouwkunst en monumenten, ambachtelijke geschiedenis, enz.
– Diverse tijdschriften over bovengenoemde onderwerpen
– Microfilms van de archieven van de vroegere dorpsgerechten van 1530 – 1811
– Rond 3300 kopieën en transcripties van akten uit rijks- en gemeentearchieven, voornamelijk uit de notariële archieven
– Kadastrale en topografische kaarten en ander (oud) kaartmateriaal
– Ca. 6000 foto’s en dia’s van ons grondgebied, gebouwen, inwoners en activiteiten
– Tevens bevindt zicht hier ons Museum met schilderijen, 3D weergaven en leuke historische artikelen.
De meeste verzamelingen zijn opgenomen in computerbestanden, waardoor snel opzoeken en printen van gegevens mogelijk is.
Zelf onderzoek doen

Van de artikelen die in ons tijdschrift zijn verschenen is een register opgesteld. Dit register bestaat uit 2 delen: een onderwerpenregister en een auteursregister. Register van de artikelen in het tijdschrift van 1981 t/m 2019. Alle verschenen tijdschriften zijn in te zien in ons documentatiecentrum en over het algemeen nog te koop.

U kunt de artikelen uit ons tijdschrift ook digitaal zoeken in Sabine . SABINE is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc. T/m 2003 zijn alle artikelen van ons tijdschrift opgenomen in Sabine

Verder kunt u op onze website veel nuttige informatie vinden waaronder een overzicht met literatuur die in de loop der tijd over ons gebied is verschenen of een overzicht met historische, geografische begrippen uit ons gebied.

Waar kunt u het kenniscentrum vinden?

Het kenniscentrum is gevestigd in de 400 jaar oude Broederschapshuisjes in Vleuten.

Adres: Dorpsstraat 1 3451 BH Vleuten.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer: Op loopafstand van station Vleuten en met de buslijnen 126 en 127 uit Utrecht.

Het kenniscentrum is open:
op maandag, dinsdag en donderdagvan 14:00-17:00 uur, op de eerste zaterdag van de maand van 14:00-17:00 uur en op afspraak.
Telefoon (tijdens de openingstijden): 030-6774222.
E-mailadres: info@histvervdmh.nl
Bezoek op andere tijden mogelijk na afspraak met de coördinator, de heer J. Sangers.
tel.: 030 6771.442.