Leuke vragen

Bij de Historische Vereniging en haar partners komen veel vragen binnen over een verscheidenheid aan thema’s. Omdat de antwoorden op sommige vragen ook interessant kunnen zijn voor anderen houden we op deze pagina’s een overzicht bij van deze vragen:

Castellum

Vraag: Bij de achteringang van Castellum Hoge Woerd staat een natuurstenen zuil. Ik heb een vraag over de aanduidingen achter de namen van de verschillende Castella. Er staat bv: LAURO L-XII. LAURO staat voor Woerden, maar waar staat de aanduiding L-XII voor? Heeft het te maken met de reistijd? Of de afstand?

Antwoord: L staat voor Leugae, ofwel Gallische mijlen van 2,2 km. XII is het Romeinse getal voor 12. Ofwel: er is een afstand uitgedrukt van 12 x 2,2 km.

Cope

Vraag: Wat is de oorsprong van de namen van de polders Galecop, Reyerscop en Heycop?

Antwoord: In de middeleeuwen ‘kocht’ een groep van particuliere ondernemers van de landsheer (de graaf of bisschop) het recht om een tevoren aangewezen stuk wildernis open te leggen en een uitwatering te graven naar de dichtsbijzijnde rivier. De grond bleef formeel wel eigendom van de grondheer maar de kolonisten kregen daarvan het vrijwel onbeperkte gebruikersrecht. Deze middeleeuwse ontginningen op de veengronden worden tegenwoordig aangeduid met de term “cope-ontginningen”. Het woord “cope” betekent hier “koop”. Vaak zijn deze copen genoemd naar de persoon die als ondernemer of namens de groep kolonisten optrad. Het zijn lange tijd afzonderlijke bestuurlijke en waterstaatkundige eenheden gebleven, waarvan de grenzen samenvielen met die van de gerechten en de daaruit voortgekomen gemeenten en waterschappen.