Nieuwe naam voor de historische vereniging

In een druk bezochte algemene ledenvergadering zijn gisteravond, 20 april, 2 belangrijke besluiten genomen. Enerzijds heeft de ALV een besluit genomen over vernieuwde statuten en een huishoudelijk reglement.

Daarnaast hebben de leden 35 jaar na de oprichting van de vereniging besloten tot een aanpassing van de naam van de vereniging. Voortaan heet onze vereniging “Historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn”. Hiermee hebben wij een naam die eer doet aan de vele nieuwe leden uit de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn die zich ook verbonden voelen met de geschiedenis van ons gebied.

Tenslotte werden Dries Klooster en Jan Sangers unaniem verkozen in de functie van respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid.