Archeologie

Tijdens de bouw van Leidsche Rijn werden regelmatig archeologische vondsten gedaan, vooral uit de Romeinse tijd: wachttorens, schepen, munten en gebruiksvoorwerpen. Door deze – soms unieke – vondsten kon de geschiedenis van de noordgrens van het Romeinse Rijk opnieuw worden beschreven.

Het schip De Meern 1

Het Romeinse schip werd in 1997 ontdekt ten westen van De Meern (en daarom als ?De Meern 1? aangeduid) en is in 2003 opgegraven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Al gauw bleek het te gaan om het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa bekend is. De meeste andere schepen van dit type, onder andere bekend uit Zwammerdam en Woerden, lijken te zijn afgedankt of zelfs met opzet afgezonken nadat zij waren ontdaan van de meeste onderdelen die voor hergebruik geschikt waren. Voor het schip De Meern 1 geldt blijkbaar een ander scenario. Zo bleek in 2003 een kajuitopbouw aanwezig die nog goeddeels overeind stond, afgezien van het dak dat was weggespoeld. In deze kajuit werden niet alleen allerlei persoonlijke bezittingen van de schipper gevonden, zoals schoenen en schrijfgerei, maar ook diverse meubelstukken en een grote collectie gereedschappen. Hieruit bleek onomstotelijk dat het schip in vol bedrijf was toen het rond het jaar 190 werd getroffen door een ramp.

De opgraving van een Romeins schip in 2003
De opgraving van een Romeins schip in 2003

Op YouTube staat een 14 minuten durende recente film over het Romeinse schip De Meern-1. Deze film geeft een goed beeld van de opgraving van het schip, de stand van zaken van de conservering in Lelystad en de vondsten die in het schip zijn gedaan.?Klik en bekijk het filmpje

Bij opgravingen worden unieke vondsten gedaan.
Bij opgravingen worden unieke vondsten gedaa

Een andere leuke film om een keer te bekijken is de BBC-documentaire, The Boat on the Rhine. Deze documentaire beschrijft hoe de opgraving van de romeinse boot in zijn werk ging en wat zijn achtergrond was.

Nog steeds vindt archeologisch onderzoek plaats aan (de restanten van) kastelen en ridderhofsteden. De Historische Vereniging verleent regelmatig medewerking aan deze onderzoeken.

 

Hieronder ziet u een afbeelding met de loop van de limes en de verschillende vindplaatsen.

?

Opgravingen Vleuten-De Meern
Opgravingen Vleuten-De Meern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinse wachttoren

In het kader van de bouwwerkzaamheden voor de Vinex-locatie ‘Vleuterweide’ werden in het najaar van 2002 aan de Zandweg bij boerderij Goedenburgh twee Romeinse wachttorens gevonden. Na onderzoek bleken beide wachttorens te dateren uit het midden van de 1ste eeuw na Christus. Naar aanleiding van deze en andere Romeinse vondsten in die periode heeft de afdeling Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht een plan voorgelegd om een Romeinse wachttoren te herbouwen.

Romeinse wachttoren
Romeinse wachttoren

Eind 2007 kreeg de Historische Vereniging van de gemeente Utrecht het verzoek om opdrachtgever te worden voor de bouw van een Romeinse wachttoren. Onze vereniging heeft hier toen mee ingestemd en in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding en bouw van deze Romeinse wachttoren. In september 2003 werd de wachttoren officieel geopend door wethouder Isabella.

Klik op deze?link (pdf)?voor een achtergrondartikel uit ‘Archeologische Kroniek Provincie Utrecht’ van o.a. stadsarcheoloog Herre Wynia over de wachttoren vondsten.

Castellum

De Historische Vereniging is vanaf het begin een warm pleitbezorger geweest voor de bouw van een (Romeins) Archeologisch Museum op haar grondgebied. Dit Castellum is in september 2015 geopend.

Voor meer informatie over de Romeinse geschiedenis in De Meern kunt u kijken op een website Regiocanons.nl.

 

De Radboud Universiteit van Nijmegen publiceert Auxilia, een reeks over de Romeinse geschiedenis. Klik op deze?link?voor de publicatie ‘Het Romeinse gedraaide aardewerk van de nederzetting Leidsche Rijn-Hogeweide’ .