In Memoriam Joop van der Pijl

Joop van der Pijl
Joop van der Pijl

Helaas bereikte ons het bericht dat Joop van der Pijl op 68-jarige leeftijd is overleden. Tot voor kort was hij bestuurslid, hoofd Documentatiecentrum en co?rdineerde hij de vrijwilligers. Geboren en getogen in Utrecht, maar sinds 1997 een echte ?Vleutenaar?. Met zijn belangstelling voor geschiedenis, organisaties en mensenkennis, was hij geknipt voor de rol van hoofd Documentatiecentrum. Eigenlijk al sinds zijn (vervroegde) pensionering in 2011 werd hij ingewerkt en in het voorjaar 2013 unaniem gekozen tot bestuurslid. Dat Joop zeer betrokken was bij het reilen en zeilen blijkt ook uit de keuze van de foto op de voorkant van de rouwkaart, van de Broederschapshuisjes. Zijn immer goede humeur, enthousiaste verhalen en organiserend vermogen werden door velen terecht gewaardeerd. Het was dan ook een enorme schok dat hij in de loop van 2015 zijn werk in de Broederschapshuisjes moest opgeven door de ziekte die hem uiteindelijk fataal is geworden. Tijdens zijn ziekte bleef hij optimistisch en bewonderenswaardig wilskrachtig. Hij bleef een echte familieman en haalde veel kracht uit zijn hechte gezin. Ik weet zeker dat ik namens allen die hem kende spreek als ik Joop dank voor wie hij was en voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend. Namens het bestuur wens ik zijn vrouw en kinderen alle sterkte.

Gerda Oskam