Romeins schip De Meern 1

Het schip De Meern 1

Het Romeinse schip werd in 1997 ontdekt ten westen van De Meern (en daarom als De Meern 1 aangeduid) en is in 2003 opgegraven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Al gauw bleek het te gaan om het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa bekend is. De meeste andere schepen van dit type, onder andere bekend uit Zwammerdam en Woerden, lijken te zijn afgedankt of zelfs met opzet afgezonken nadat zij waren ontdaan van de meeste onderdelen die voor hergebruik geschikt waren. Voor het schip De Meern 1 geldt blijkbaar een ander scenario. Zo bleek in 2003 een kajuitopbouw aanwezig die nog goeddeels overeind stond, afgezien van het dak dat was weggespoeld. In deze kajuit werden niet alleen allerlei persoonlijke bezittingen van de schipper gevonden, zoals schoenen en schrijfgerei, maar ook diverse meubelstukken en een grote collectie gereedschappen. Hieruit bleek onomstotelijk dat het schip in vol bedrijf was toen het rond het jaar 190 werd getroffen door een ramp.

De opgraving van een Romeins schip in 2003
De opgraving van een Romeins schip in 2003

Op YouTube staat een 14 minuten durende recente film over het Romeinse schip De Meern-1. Deze film geeft een goed beeld van de opgraving van het schip, de stand van zaken van de conservering in Lelystad en de vondsten die in het schip zijn gedaan.Klik en bekijk het filmpje

Een andere leuke film om een keer te bekijken is de BBC-documentaire, The Boat on the Rhine. Deze documentaire beschrijft hoe de opgraving van de romeinse boot in zijn werk ging en wat zijn achtergrond was.