Romeinse Wachttorens

Romeinse wachttoren

In het kader van de bouwwerkzaamheden voor de Vinex-locatie ‘Vleuterweide’ werden in het najaar van 2002 aan de Zandweg bij boerderij Goedenburgh twee Romeinse wachttorens gevonden. Na onderzoek bleken beide wachttorens te dateren uit het midden van de 1ste eeuw na Christus. Naar aanleiding van deze en andere Romeinse vondsten in die periode heeft de afdeling Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht een plan voorgelegd om een Romeinse wachttoren te herbouwen.

Romeinse wachttoren
Romeinse wachttoren

Eind 2007 kreeg de Historische Vereniging van de gemeente Utrecht het verzoek om opdrachtgever te worden voor de bouw van een Romeinse wachttoren. Onze vereniging heeft hier toen mee ingestemd en in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding en bouw van deze Romeinse wachttoren. In september 2003 werd de wachttoren officieel geopend door wethouder Isabella.

Klik op deze link (pdf) voor een achtergrondartikel uit ‘Archeologische Kroniek Provincie Utrecht’ van o.a. stadsarcheoloog Herre Wynia over de wachttoren vondsten.

Voor meer informatie over de Romeinse geschiedenis in De Meern kunt u kijken op de website Regiocanons.nl.

De Radboud Universiteit van Nijmegen publiceert Auxilia, een reeks over de Romeinse geschiedenis. Klik op deze link voor de publicatie ‘Het Romeinse gedraaide aardewerk van de nederzetting Leidsche Rijn-Hogeweide’ .