Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de afgelopen weken is door een een kleine werkgroep hard gewerkt aan het zorg dragen dat de Historische Vereniging zoveel mogelijk voldoet aan de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei van kracht wordt. E?n van de dingen die de werkgroep heeft opgeleverd is een zogenaamde Privacyverklaring (geaccordeerd in de bestuursvergadering van 14 mei j.l.). Deze vindt u hier. In de komende periode zal de werkgroep nog aan een aantal andere dingen opleveren om volledig te voldoen aan de AVG. Via nieuwsbrief en tijdschrift houden wij u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen over de AVG en hoe de Histische Vereniging hier mee om gaat dan kunt u zich wenden tot de heer Jan Sangers via zijn mailadres:? jansangers@hetnet.nl