14 november: ‘De Meern, een plaats met een eeuwenoude historie’ een lezing door Kees Rasch

Op donderdag 14 november 2019 organiseert de Historische Vereniging een lezing door Kees Rasch over de historie van De Meern.

In de Romeinse tijd liep de noordelijke grens van het Romeinse Rijk door het grondgebied van het huidige De Meern. Dankzij archeologische opgravingen is de kennis over het verblijf van de Romeinen in deze streek sterk toegenomen.

De geschiedenis van het in de late middeleeuwen ontstane dorp De Meern is nauw verweven met die van de ontginning van het gebied tussen de stroomruggen van de Rijn en de Hollandse IJssel. Bij de Meernbrug aan het begin van de Meerndijk ontstond een kleine nederzetting. Deze lag aan een van oost naar west lopende polderwetering. In 1381 werd deze wetering verbreed tot een kanaal voor de scheepvaart. In 1665 vond nogmaals verbreding plaats, nu ten behoeve van de trekvaart tussen Utrecht en Leiden. Zo ontstond de huidige Leidse Rijn en kon de nederzetting bij de brug uitgroeien tot een klein dorp met onder andere een kerk, een school, een herberg, een hoefsmederij en een broodbakkerij.

In de twintigste eeuw veranderde De Meern van klein plattelandsdorp in een woonplaats met boeren, fruittelers, tuinders, ondernemers in handel, nijverheid en dienstverlening, werknemers in al deze sectoren en forensen. Sinds 1997 wordt de ontwikkeling van De Meern in hoge mate bepaald door de snelle groei van de stad Utrecht en sinds 2001 is De Meern een wijk binnen de gemeente Utrecht.

Tijdens de lezing zal Kees Rasch allereerst ingaan op de bestuurlijke status door de eeuwen heen, daarbij komt hij tot een interessante conclusie. Vervolgens gaat hij in op de eeuwenoude historie en bijzondere gebeurtenissen in De Meern. Kerken, molens, het openbaar vervoer en de uitbreiding vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, zullen ook ter sprake komen.

Kees Rasch
Kees Rasch

Kees Rasch is oud-voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn, geeft regelmatig lezingen en heeft in het tijdschrift van de Historische Vereniging tientallen artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van onze omgeving.

Locatie: de Schalm in De Meern, Oranjelaan 10.

Datum: donderdag 14 november 2019. Aanvang 20:00 uur. Kosten €5,- p.p. Leden HV €2,50 korting

Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

Dinsdag 6 maart: Lezing door Herre Wynia en Erik Graafstal over de recente en komende opgravingen in ons gebied

Herre Wynia en Erik Graafstal op het Castellum (? Het Utrechts Archief)
Herre Wynia en Erik Graafstal op het Castellum (? Het Utrechts Archief)

In deze lezing zullen Herre Wynia en Erik Graafstal, beiden archeologen bij de gemeente Utrecht, ons bijpraten over de opgravingen van de afgelopen periode in Vleuten en De Meern en wat deze aan nieuwe informatie hebben opgeleverd. Verder zullen zij ingaan op de komende archeologische projecten, o.a. over de opgravingen rond project Haarzicht. Hier zullen ge?nteresseerden de opgravingen zelf mogen kijken.
De lezing wordt gehouden in de theaterzaal van bredeschool ‘t Zand (Pauwoogvlinder 18 in Utrecht). De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Entree: ?5,- Leden: ?2,50. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

Werkzaamheden opgraving
Werkzaamheden opgraving Rijksstraatweg 2017

Zaterdag 16 december: Opening van het nieuwe dorpsplein van De Meern

Op zaterdag 16 december zal het nieuwe plein naast de Marekerk in De Meern officieel in gebruik worden genomen.

Om 12.00 uur is de opening. Tijdens de opening zal ook de nieuwe naam van het plein bekend worden gemaakt.

Na de opening zijn er drankjes met wat lekkers in de ontmoetingsruimte van de Marekerk. Ook kunt u met de wethouder in gesprek over ontwikkelingen in De Meern. Ter gelegenheid van de opening staat er in december een kerstboom op het plein. De nieuwe fontein op het

Bevrijdingsmonument op het Schmiemann terrein
Bevrijdingsmonument op het Schmiemann terrein

plein zal in het voorjaar (na de vorstperiode) aan worden gezet. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: Hart van De Meern.

Bevrijdingsmonument

Waar vindt u dat het Bevrijdingsmonument van De Meern moet komen te staan? In het september-nummer van ons tijdschrift stond een uitgebreid artikel over dit monument dat destijds door de Oranjevereniging is geplaatst voor restaurant Rhenomare. Het monument moet op termijn weer verplaatst worden i.v.m. geplande nieuwbouw. Er zijn een tweetal plekken erg geschikt als nieuwe plek voor het Bevrijdingsmonument: Dorpstuin De Meern of het nieuwe dorpsplein naast De Marekek. Bekijk hier een interview met Kees Verkerk over het Bevrijdingsmonument.

Bevrijdingsmonument voor Rhenomare
Bevrijdingsmonument voor Rhenomare

Stem voor de naam van het nieuwe dorpsplein van De Meern

Hoe gaat het nieuwe plein in De Meern heten? De commissie Straatnaamgeving heeft 3 namen goedgekeurd. De bewoners van De Meern

plein bij Marekerk
plein bij Marekerk

en omgeving kunnen nu hun stem uitbrengen op de naam die zij het beste bij het plein vinden passen.

De Historische Vereniging ondersteunt de historische naam ‘Antoniplein’, zoals de middeleeuwse kapel heette die?op deze plek stond. Met de naam ‘Antoniplein’ krijgt het centrum van De Meern een plein met een echt historische naam. Stem ook op de naam ‘Antoniplein’ voor het nieuwe plein bij de Marekerk! Stem hier.

 

Oude tekening De Meern
Oude tekening De Meern