1 nov: ‘Vroegere rivierlopen in Utrecht’, een lezing door Marieke van Dinter.

Woensdag 1 november zal Marieke van Dinter, fysisch geograaf, een lezing houden voor de leden van de Historische Vereniging.

Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich namelijk bezig met de vraag waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader van het project ?Domplein?2013??heeft zij de?ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen gereconstrueerd.?Tijdens de lezing zal deze nieuwe landschapsreconstructie – op basis van een nieuwe geo-archeologische gegevens en her-interpretatie van oude opgravingsgegevens – worden gepresenteerd.

Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd
Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten en bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw.?Daarmee kan zij het landschap v??r, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

De lezing vindt plaats in de grote zaal van Cluster Voorn op Akkrummerraklaan 131 in de wijk Langerak (Leidsche Rijn). Inloop 19:30 uur. Aanvang lezing: 20:00 uur. Entree: ?5,- Leden: ?2,50. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl