Zat. 26 augustus: Dagexcursie naar Steenwijk en Veenhuizen

De Stichts-Hollandse Historische vereniging, onze zuster-vereniging uit Woerden, organiseert op zaterdag 26 augustus een excursie naar Steenwijk en Veenhuizen. U kunt zich nog opgeven als deelnemer door een mail te sturen naar Marianna Kersten op kersten33@kpnplanet.nl of te bellen naar 0348-415528. Vermeld de volgende gegevens: Naam, adres, aantal personen, SHHV lidnummer als u dat weet, telefoon of e-mailadres (liefst het laatste). De excursie staat ook open voor niet-leden. Bij het toewijzen van plaatsen gaan de leden van de SHHV voor. Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling naar bankrekening NL42 RBRB 0943 3513 40 , ten name van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. Aanmelden verplicht. Kosten ? 59,00 Locatie: vertrek en aankomst nabij Woerden NS

27 oktober: Rondleiding Museum Hoge Woerd

Op 4 september j.l. is Museum Hoge Woerd officieel geopend. Dit geeft een uniek overzicht van de ontwikkelingen in 3000 jaar werken en wonen in Leidsche Rijn. In het museum staan tal van vondsten uit Leidsche Rijn, maar er zijn ook prachtige visuele weergaves die een prachtig inzicht geven in het leven in de verschillende periodes.

Tijdlijn van 3.000 jaar Leidsche Rijn im MHW (? Aafke Holwerda)
Tijdlijn van 3.000 jaar Leidsche Rijn in MHW (? Aafke Holwerda)

U kunt het museum ook op eigen gelegenheid bezoeken. De Historische Vereniging heeft echter een speciaal bezoek georganiseerd. Het bezoek begint met een inleiding door Erik Graafstal, archeoloog van de gemeente Utrecht en nauw betrokken bij alle opgravingen sinds de bouw van Leidsche Rijn.? Aansluitend gaan de bezoekers in 2 groepen het museum in waar Erik, met ondersteuning van collega-archeoloog Herre Wynia, u voorziet van die extra informatie.

De excursie vindt plaats in Castellum Hoge Woerd op donderdag 27 oktober. Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.30 uur. Entree: 5,- Leden van de Historische Vereniging krijgen 2,50 euro korting. Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl