Zaterdag 30 september: HCC!genealogie-dag met twee lezingen.

Wie denkt dat stamboomonderzoek of familiegeschiedenis een droge opsomming van datums is komt bedrogen uit. Verhalen

HCC!genealogie
HCC!genealogi

over en rond personen zijn juist de krenten in de pap. Hetzelfde geldt voor bewoningsgeschiedenis.

Op zaterdag 30 september a.s. (aanvang 11:00 uur) organiseert HCC!genealogie weer een dag met twee lezingen. ?s-Morgens komt mevrouw Geertje Wiersma van de gezamenlijke bibliotheken Hoeksche Waard een presentatie geven over de schatrijke weduwe Johanna Jacoba Borski-Van de Velde. Geboren in Amsterdam trouwde zij Willem Borski, commissionair in effecten, makelaar in fondsen en participant, onder andere met Hope & Co. Ook handelde hij in rijst en graan. Als Willem op reis is, behartigt zijn vrouw zijn zaken. Na zijn overlijden in 1814, erft zijn weduwe een groot vermogen, zes herenhuizen in Amsterdam en het landgoed Elswout in de Kennemerduinen. Zij zet de zaken van haar man voort als de Firma Weduwe W. Borski, samen met procuratiehouder Johannes Bernardus Stoop. Die heeft zij nodig, want als vrouw is zij niet welkom op de Effectenbeurs.

HISGIS
?s-Middags vanaf 13.30 uur geeft Ruut Wegman een presentatie over HisGis, een databank van de eerste kadastrale kaarten van Nederland van 1832. Hij is als HBO-onderzoeker verbonden aan Wageningen University & Research. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar de (bewonings-) geschiedenis van Westerwolde. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatie Systeem. Het bekendste GIS is wel Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. Ruut Wegman beschikt over een GIS van de kadastrale kaart van 1829 van Westerwolde, Blijham en Bellingwolde. Daarnaast heeft hij vrijwel alle voor Westerwolde relevante akten in de periode 1391-1829 getranscribeerd. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn het archief van de Drost te Wedde (1568-1592), de verzegelingen voor de Drost te Wedde (1695-1811), de verzegelingen voor de Richter van Westerwolde (1654-1811) en de notari?le akten (1811-1829).
De basislaag bestaat uit de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van het kadaster. Dat is een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om een eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van grondbelasting. De oudste Nederlandse kadasterkaarten van de eerste serie dateren uit 1812 en 1813, de laatste uit 1832. Voor de HISGIS-basislaag zijn deze kaarten digitaal nagetekend en in een co?rdinatenstelsel geplaatst, waardoor ze op alle topografische kaarten passen. Vervolgens zijn aan elk perceel de bijbehorende gegevens over eigenaren, bodemgebruik en waarde anno 1832 gehangen.

De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, aanvang 11 uur, toegang gratis.

Voor meer informatie, zie de website van de HCC!genealogie.

Genealogiecursus 2016

In verband met onvoldoende aanmeldingen hebben we moeten besluiten om de cursus Ge5732_genwebnealogie dit jaar niet door te laten gaan.

Degenen die zich al hadden opgegeven zullen hun cursusgeld teruggestort krijgen.

Ons streven is om volgend jaar wel weer een cursus Genealogie te organiseren.

 

 

 

Za 24 sept: landelijke bijeenkomst interessegroep stamboomonderzoek van de HCC!genealogie

Mensen die ge?nteresseerd zijn in familiegeschiedenis zullen eerst een kijkje nemen op de websites als ?openarchieven?, ?zoekakten.nl? of ?WieWasWie?. Daar kan men terecht voor de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mens. Op die sites kan men op zoek naar geboorteakten, huwelijksakten (soms ook echtscheidingsakten) en overlijdensakten, wanneer die gegevens inmiddels zijn ingevoerd. Maar hoe kan men nu nog verder terug in de tijd, dus v??r 1811, want in dat jaar werd onder het regime van koning Lodewijk Napoleon in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd?

Op die vragen probeert de interessegroep stamboomonderzoek van de Hobby Computer Club HCC!genealogie op ?zaterdag 24 september a.s. een antwoord te vinden. Zij organiseert dan weer een van haar gratis toegankelijke landelijke bijeenkomsten.

?s-Ochtends zal ?mr. A.H.G. Verouden, voorzitter van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ?Ons Voorgeslacht? ?een lezing geven met als titel ?Zoekmogelijkheden v??r 1650?. Iedereen die in Nederland onderzoek naar familie verricht, moet met niet al te veel moeite tot ca. 1650 kunnen komen. De Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters brengen de onderzoeker vrijwel moeiteloos tot het 1e kwart van de 19e eeuw. Daarna is men aangewezen op de doop-, trouw- en begraafregisters, aangevuld met oud-rechterlijke archieven en notari?le registers.

Dankbare bronnen van onderzoek in de 17e en 18e eeuw vormen ook allerlei soorten van belastingregisters. In heel wat gevallen nemen die al een aanvang aan het einde van de 16e eeuw. Om de kerkboeken maar niet te vergeten. De periode van de 80-jarige oorlog (1568-1648) vormt voor de meeste onderzoekers een onneembare horde. Veel archieven zijn door oorlogshandelingen, brand of watersnood in die tijd verloren gegaan. En daarv??r wordt het alleen maar nog lastiger. Toch zijn er in elke provincie nog wel wat zoekmogelijkheden, die door de volhardende onderzoeker kunnen worden geraadpleegd.

Zoek akten
In de middag zal Jacques Verheijden, beheerder van de website ?zoekakten.nl? een korte toelichting geven op de verschillende informatie die op zoekakten.nl te vinden is. Daarnaast zal hij ook aandacht besteden aan het belang van de geleverde indexen en het melden van fouten. Aan de orde komen bijzondere collecties zoals: de Franse jaarkalender; gemeentelijke herindelingen; zoeken op plaatsnamen; DTB-informatie; wat is er nieuw?; problemen met uw browser; “snel zoeken” en speciale films, etc.

Ook aan de site van FamilySearch zal de nodige aandacht besteedt worden. Wat is daar zoal te vinden en scans van welke akten kunnen wij in de (nabije) toekomst nog verwachten. Uiteraard zal er ook aandacht gegeven worden aan het zoeken in de grotere plaatsen en dan vooral de huwelijksbijlagen.

De landelijke bijeenkomst van HCC!genealogie wordt gehouden op zaterdag 24 september a.s. in het zalencentrum Brandpunt van de Gereformeerde Paas- of Kruiskerk, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn. Aanvang 11 uur. Toegang gratis.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is sinds 1986 een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. Nu is het een grote groep mensen die elkaar steunen en stimuleren in hun onderzoek. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite www.genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl