25 mei: Excursie Brittenburg aan de Limes

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert de Historische Vereniging een excursie naar het Katwijksmuseum. Daar is momenteel een tijdelijke expositie over de verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk: Brittenburg

De mysterieuze Brittenburg – de eeuwen geleden bij Katwijk in zee verdwenen ruïne – was een bovengemiddeld Romeins fort zijn geweest dat in de laat-Romeinse tijd in verkleinde vorm in gebruik bleef. De verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk was zover bekend de eerste plaats van de ruim 2000 kilometer lange Romeinse noordgrens waar oudheidkundig bodemonderzoek werd uitgevoerd (1520) en sporen zijn vastgelegd (1552). Deze verdwenen plattegrond is gereconstrueerd aan de hand van bij vorige onderzoeken niet gebruikt materiaal. Archeoloog Tom Buijtendorp deed die bevindingen tijdens drie decennia onderzoek naar de betekenis en ligging van de verdronken ruïne bij Katwijk aan Zee. Deels nog nooit gepubliceerde documenten en Romeinse vondsten zijn komende maanden te zien in vier zalen van het Katwijks Museum. De tentoonstelling biedt een geheel nieuw beeld van de Brittenburg als Lugdunum, de plaats die in een Romeins reisboek het ‘hoofd van de Germaniën’ wordt genoemd.

Als Historische Vereniging zullen we onder begeleiding van een gids deze unieke expositie bekijken. Voor deelname dient u zich in te schrijven. De entree kosten bedragen: €7,50. Toegang is gratis met een museumjaarkaart gratis. Kinderen t/m 12 jaar: € 2,50.

Afhankelijk van de deelname zullen we het vervoer organiseren. Geef daarvoor aan of u eventueel wilt rijden en hoeveel personen u mee kunt / wilt nemen. (vervoerskosten delen). We vertrekken op zaterdag 25 mei om 09.30 vanaf de parkeerplaats bij Castellum Hoge Woerd. We zijn ca 16:00 weer terug. N.b. deelname en vervoer is op eigen verantwoording.

Graag opgeven voor maandag 6 mei via activiteiten@histvervdmh.nl. Dit i.v.m. het organiseren van vervoer en het aanvragen van de gids in het museum.

Informatie voor deze activiteit via Wim de Vrankrijker:  06-54242160

Hieronder een leuke reportage van Omroep West over Brittenburg.

Klik om cookies te accepteren deze inhoud te activeren

8 mei: ‘Landschappen langs de Limes in Romeinse tijd’, een lezing door Marieke van Dinter

Marieke van Dinter
Marieke van Dinter

4 t/m 12 mei vindt dit jaar weer de Nationale Romeinenweek plaats.

Op woensdag 8 mei organiseert de Historische Vereniging, samen met Castellum Hoge Woerd , i.k.v. deze Romeinenweek, een lezing over de landschappen langs de Limes in de Romeinse tijd. De lezing zal worden verzorgd door Marieke van Dinter.

Tijdens de lezing zal Van Dinter ingaan op de invloed van het landschap op de Romeinse militaire infrastructuur van West Nederland: de ligging van de Romeinse forten, de wachttorens en de Limes-weg aan de Oude Rijn – van fort Vechten tot aan de kust bij Katwijk. Deze verdedigingslinie is namelijk aangelegd in een dynamisch rivierenlandschap. Uit de landschapskaart die zij heeft vervaardigd ontstaat een grootschalig beeld van de potenti?le beschikbare ruimte voor de aanleg van militaire en infrastructurele werken, inheemse nederzettingen, en de mogelijkheden voor landbouw en veeteelt en houtopslag.

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten en bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het landschap v??r, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

De lezing zal plaatvinden in de Studio van Museum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 in De Meern. (3454 PB Utrecht)
Entree: 5,- Leden: 2,50

Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl
Informatie: Wim de Vrankrijker: 06-5424.2160

Leidsche Rijn deel van de Limes-app officieel gelanceerd

Woensdagmiddag 11 oktober (’17) werd officieel het Leidsche-Rijn deel van de zogenaamde Limesapp in gebruik genomen.

Wethouder Geldof neemt Leidsche Rijn deel van de Limes-app officieel in gebruik.
Wethouder Geldof neemt Leidsche Rijn deel van de Limes-app officieel in gebruik.

De limes-app is een Android/Apple app met bijbehorende website met als doel om al het moois rond de voormalige Romeinse limes met elkaar te verbinden. Met behulp van de app kunnen routes gewandeld en gefietst worden langs historische plekken. Met de smartphone in de hand worden de verhalen bij deze plekken tot leven gebracht. In de afgelopen periode is er binnen de Historische Vereniging hard gewerkt aan het cre?ren van de verschillende fiets- en wandelroutes in ons gebied. Speciale dank gaat hiervoor uit naar de heren Jan Bosman en Jan de Jonge.

Nu al deze routes uitgestippeld zijn en van bijbehorende tekst en afbeeldingen voorzien was vandaag het moment om de app officieel te presenteren. Wethouder Kees Geldof nam de app vanmiddag in Castellum Hoge Woerd officieel in gebruik. Bij de presentatie gaf de wethouder aan te hopen dat de app bijdraagt aan de kansen van Castellum Hoge Woerd om de Grote Archeologieprijs te winnen.