Maartnummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

Vanaf donderdag 22 maart zal het maartnummer van ons tijdschrift, “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering? weer verspreid worden onder onze leden.

Hist Ver tijdschrift mrt 2018 voorpag
Hist Ver tijdschrift mrt 2018 voorpag

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

  • “Gemeenteverkiezingen in Vleuten De Meern”, door Arthur van der Leij
  • ?Een Vleutenaar en de watersnoodramp van 1953″ door Arthur van der Leij
  • “Van: De Lage Hoeve naar: Geertjeshoeve? (1)” door Margreet Staal-Spekman

Verder uiteraard weer onze vaste rubrieken en columns.

“Gemeenteverkiezingen in Vleuten De Meern”, door Arthur van der Leij

In de periode van 1978 tot 2000 werd de gemeente Vleuten-De Meern waar Haarzuilens deel van uitmaakt (VDMH) van een rustige, agrarische gemeente tot speelbal van de landelijke politiek. In eerste instantie ging de lokale politiek uit van een getemperde woningbouw in de gemeente, die varieerde van 3.000 tot 31.000 woningen over de periode tot 2005. De minimale variant was de politiek van een nieuwe partij, Burger en Gemeenschap (B&G). De grotere omvang was de doelstelling van de traditionele partijen. Geleidelijk ging de invloed van de woningbouwpolitiek van de gemeente Utrecht een rol spelen. Die gemeente had het oog laten vallen op het gebied ten westen van de stad tussen de A-2 en ?t Zand, teneinde een oplossing te vinden voor de toenemende woningnood in de gemeente Utrecht.

Daartoe zou het kassengebied en de veiling moeten wijken. Dat maakte veel los bij de belangengroep voor de kassentuinbouw. Een eerste oplossing werd gezien in verplaatsing naar de Harmelerwaard. Harmelen was tegen deze plannen. Een belangrijk aspect in de discussie vormde de financiering, waarvan de kosten werden begroot op 100 tot 500 miljoen gulden. Voorstanders van autonomie van zowel Vleuten-De Meern als Harmelen, dachten uit die enorme bedragen een belangrijke bescherming te kunnen afleiden tegen de Utrechtse plannen. Lees verder in het maartnummer.

?Een Vleutenaar en de watersnoodramp van 1953″ door Arthur van der Leij

Radionieuwsdienst van 1 februari 1953 om 09.30 uur verzorgd door het ANP: ??.?In verband met de waternoodramp gelast de Chef Generale Staf alle beroeps, reserve en dienstplichtig personeel onmiddellijk naar hun garnizoen terug te keren??..???

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Deze ramp in februari 1953 vormde de aanleiding voor de Deltawerken. Dit plan van zeedijkversterking had ten doel om te voorkomen, dat deze ramp waarbij meer dan 1800 mensen het leven verloren, zich in de toekomst zou herhalen. Daarnaast was de economische schade in de vorm van onbewoonbare huizen, ongeschikte landbouwgrond en verwoeste infrastructuur enorm. De eerste schatting van omgerekend drie miljard euro herstelschade door het toenmalige Kabinet bleek nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Uiteindelijk zijn bedragen voor totale kosten genoemd van duizend miljard euro. Hoewel de ramp gevolgen had voor heel Zuidwest Nederland zal in dit artikel de aandacht gericht zijn op de provincie Zeeland en West-Brabant.

De weersberichten van zaterdag 31 januari 1953 voorspelden een zware Noordwester storm. Het KNMI waarschuwde dan ook voor de stuwing van water vanuit het Noorden van de Noordzee, richting Calais. Wat niet meteen doordrong was, dat er gelijktijdig sprake was van springvloed. Deze combinatie werd de dijken noodlottig. De dijken, die juist hersteld waren van de oorlogsschade die in 1945 was ontstaan, waren niet op deze situatie berekend. Lees verder in het maartnummer.

Van: De Lage Hoeve naar: Geertjeshoeve? (1)” door Margreet Staal-Spekman

Vraag je aan iemand die ooit over de Thematerweg richting Haarzuilens ging: ?Wat was langs die weg het mooiste?? Dan verschilt het antwoord per seizoen. Was het herfst, dan zullen het de bomen zijn, in herfstkleuren. In de lente is het een boomgaard vol ?bloesempracht of een voorjaarswei, compleet met lammetjes. Maar wat een pracht biedt een wintertafreel, als de hele omgeving rust onder een deken van sneeuw! Dat kan de voorbijganger een ongekend geluksgevoel geven. Eens bij een gezinsuitje zagen wij een moedereend. Zij leek op onze komst te hebben gewacht om waggelend over te steken; trots op haar zes eendenkuikens.

Dit verhaaltje maakt duidelijk dat Themaat ons ieder seizoen een ander gezicht laat zien. Er is echter ??n beeld dat onveranderd in ieders geheugen staat gegrift, dat volgens velen niet ?kon veranderen, of het lente, zomer, herfst of winter was: dat is die boerderij, Thematerweg 5, die met dat witte paard op de staldeuren: De Lage Hoeve.

Dit artikel zal niet gaan over het paard dat van die staldeuren verdween; het kan zo weer op de deuren verschijnen. Verder kan het – misschien later – over de naamsverandering gaan; daar is een reden voor. In dit artikel wordt iets verteld over de geschiedenis van het land, over het vee, de gebouwen en over de mensen die er woonden. Verder zal het gaan over hoe – ook hier – de laatste boer, Pieter Lam, verdween in 2001. Lees verder in het maartnummer.