Tussen Romeinen en Noormannen, een lezing door Herre Wynia

dinsdag 5 juli 2016 20:00 uur.

9715_middeleeuwen

Dinsdag 5 juli is Herre Wynia, archeoloog bij de gemeente Utrecht, te gast bij de Stichts-Hollandse Historische vereniging.

Aan de grens van Montfoort en Harmelen wordt al tientallen jaren gebouwd aan Leidsche Rijn, de grootste Vinex locatie van Nederland. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn bijna honderd opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd.

Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen. Zelfs in Woerden is dankzij de vondst van het Frankische zwaard duidelijk geworden dat er in ieder geval rond 700 sprake was van bewoning en een waarschijnlijk door Bonifatius gesticht kerkje. Het beeld dat na de Romeinen de ?duistere of donkere middeleeuwen? hun intrede deden, blijkt dan ook onhoudbaar. De onderzoeksresultaten duiden juist op een opvallend vitale periode, waarin een groot aantal verschillende nederzettingen werd gesticht.

In de lezing zal gemeentelijk archeoloog van Utrecht Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

Locatie: Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort.?Aanvang: 20.00 uur.