Vacature penningmeester

In het bestuur van onze vereniging is een vacature voor de functie van penningmeester ontstaan. Dries Klooster heeft besloten te stoppen als penningmeester onder meer vanwege het feit dat mantelzorg hem teveel tijd kost. Het bestuur bedankt Dries voor zijn inzet op een nader te bepalen moment.
Het functieprofiel voor de vacature van penningmeester vindt u hier.
Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de vice voorzitter en waarnemend penningmeester, Harry van der Meer. Deze is telefonisch te bereiken op?06-2157.2308 of per mail via? penningmeester@histvervdmh.nl.