8 mei: ‘Landschappen langs de Limes in Romeinse tijd’, een lezing door Marieke van Dinter

Marieke van Dinter
Marieke van Dinter

4 t/m 12 mei vindt dit jaar weer de Nationale Romeinenweek plaats.

Op woensdag 8 mei (2019) organiseert de Historische Vereniging, samen met Castellum Hoge Woerd , i.k.v. deze Romeinenweek, een lezing over de landschappen langs de Limes in de Romeinse tijd. De lezing zal worden verzorgd door Marieke van Dinter.

Tijdens de lezing zal Van Dinter ingaan op de invloed van het landschap op de Romeinse militaire infrastructuur van West Nederland: de ligging van de Romeinse forten, de wachttorens en de Limes-weg aan de Oude Rijn – van fort Vechten tot aan de kust bij Katwijk. Deze verdedigingslinie is namelijk aangelegd in een dynamisch rivierenlandschap. Uit de landschapskaart die zij heeft vervaardigd ontstaat een grootschalig beeld van de potenti?le beschikbare ruimte voor de aanleg van militaire en infrastructurele werken, inheemse nederzettingen, en de mogelijkheden voor landbouw en veeteelt en houtopslag.

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten en bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het landschap v??r, tijdens en na de archeologische bewoning vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

De lezing zal plaatvinden in de Studio van Museum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 in De Meern. (3454 PB Utrecht)
Entree: 5,- Leden: 2,50

Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl
Informatie: Wim de Vrankrijker: 06-5424.2160

Romeinen op wacht bij de wachttoren van De Meern

Deze zomer zullen acht leden van Vereniging Pax Romana een week lang de wacht houden op de Romeinse wachttoren bij Castellum Hoge Woerd. Doel van dit leerexperiment is het zo gedetailleerd mogelijk reconstrueren van een Romeinse wachttorenpost van de 1e eeuw na onze jaartelling, van dag- en nachtwachtdiensten tot een authentiek voedselpatroon. Voor omwonenden worden activiteiten vanuit het Castellum verzorgd.

Pax-romana
Pax-romana

Om dit mogelijk te maken vraagt Pax Romana om een helpende hand in de buurt. Dus ook om uw hulp! Steun dit interessante initiatief op: www.voorjebuurt.nl/campaigns/romeinen

Tussen Romeinen en Noormannen, een lezing door Herre Wynia

dinsdag 5 juli 2016 20:00 uur.

9715_middeleeuwen

Dinsdag 5 juli is Herre Wynia, archeoloog bij de gemeente Utrecht, te gast bij de Stichts-Hollandse Historische vereniging.

Aan de grens van Montfoort en Harmelen wordt al tientallen jaren gebouwd aan Leidsche Rijn, de grootste Vinex locatie van Nederland. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn bijna honderd opgravingen van bewoningssporen uit de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Wereldberoemd zijn de vondsten die te maken hebben met de Romeinse grens of limes. Maar ook uit de daaropvolgende periode, de vroege middeleeuwen, heeft het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn een schat aan nieuwe inzichten opgeleverd.

Ook bij recent archeologisch onderzoek onder het Domplein in het centrum van Utrecht zijn belangrijke sporen uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen. Zelfs in Woerden is dankzij de vondst van het Frankische zwaard duidelijk geworden dat er in ieder geval rond 700 sprake was van bewoning en een waarschijnlijk door Bonifatius gesticht kerkje. Het beeld dat na de Romeinen de ?duistere of donkere middeleeuwen? hun intrede deden, blijkt dan ook onhoudbaar. De onderzoeksresultaten duiden juist op een opvallend vitale periode, waarin een groot aantal verschillende nederzettingen werd gesticht.

In de lezing zal gemeentelijk archeoloog van Utrecht Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

Locatie: Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort.?Aanvang: 20.00 uur.