Verslag ALV voorjaar 2018

Op woensdag 18 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. De concept-notulen vindt u hier. Het definitieve Jaarverslag 2017 vindt u hier.

Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2017, de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide uitleg van de Kascontrolecommissie en de waarnemend penningmeester werden de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2017 goedgekeurd.

Edwin van den Berg werd unaniem verkozen tot penningmeester en Arthur van der Ley en Martijn van Veldhuizen werden unaniem verkozen als bestuurslid (commissie Erfgoed en Educatie). Hier meer over deze nieuwe bestuursleden. Verder zijn voorzitter Gerda Oskam, bestuurslid Harry van der Meer (commissie Communicatie) en bestuurslid Wim de Vrankrijker (commissie Activiteiten) herkozen in het bestuur. Tenslotte werden Rien van Bommel en Martin Brandt benoemd tot lid en Jan Schutte als reserve-lid van de kascontrolecommissie.

De najaars-ALV zal plaats vinden op woensdag 26 september.