Tijdschrift nr. 3 van “Rond Leidsche Rijn & Vleutensche wetering” is verschenen

Vanaf vandaag wordt het september-nummer van?”Rond Leidsche Rijn & Vleutensche wetering” weer verspreid onder onze leden.

Voorpagina september 2016
Voorpagina september 2016

Dit nummer bevat weer tal van interessante artikelen waaronder:

  • “De Haar in WO II” door dhr. Jules Braat en
  • “Sint maarten en Utrecht” door mw. Veronique Voorn-Verkleij.

Op de voorpagina het voormalige restaurant Rhenomare dat deze zomer werd gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. U kunt het tijdschrift hier bestellen.

 

“De Haar in WOII” door J. Braat

De meidagen van 1940.

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen. Als gevolg van het bombardement op Rotterdam moest onze strijdmacht na vier dagen capituleren, alleen Zeeland viel buiten de capitulatievoorwaarden. Tijdens gevechten aan de Grebbelinie werden het 1e en 5e Regiment Huzaren vanuit Huis ter Heide naar de Haar verplaatst. Toen de capitulatie bekend werd, vernietigden de huzaren hun wapens en een deel ervan verdween in de kasteelgracht. Na het vertrek van de militairen werd het kasteel, dat de eerste oorlogsdagen zonder schade was doorgekomen, al snel weer geopend voor bezoekers.??

Op 29 mei 1940 aanvaardde de bekende en beruchte nazi Dr. Seyss Inquart het bestuur over Nederland. Naast een aantal bestuurlijke maatregelen werd ook een ?Verordening betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen? afgekondigd. Als vijandelijke staten werden Engeland en Frankrijk beschouwd samen met hun koloni?n, protectoraten en mandaatgebieden. Als vijandelijk vermogen in Nederland werden o.a. beschouwd: roerende goederen die rechtens aan de vijand toebehoorden. Van deze goederen moest aangifte worden gedaan.

Met de eigenaar in New York, beloofde dat voor de Haar niet veel goeds. Ook de Joodse afstamming van baronnesse H?l?ne was geen aanbeveling bij de nazibonzen. Organisatorische problemen bij de afdeling Finanz und Wirtschaft, Abteilung Feindverm?gen van het Rijkscommissariaat veroorzaakten vertraging waardoor de onder beheerstelling van de Haar nog enige tijd op zich liet wachten. Lees de rest van dit verhaal in het september nummer van ons tijdschrift

“Sint Maarten en Utrecht” door mw. V. Voorn

Zoals met de meeste vroegchristelijke heiligen zijn er weinig historische feiten bekend over het leven van Sint Maarten. Het meeste dat wij weten, komt uit de hagiografie die Sulpicius Severus (overleden in 591) over Maarten heeft geschreven. Deze levensbeschrijving is in feite een opsomming van losse gebeurtenissen. Sulpicius wilde vooral laten zien hoe heilig Maarten was. Het is geen objectief verhaal maar de boodschap was: ?Maarten is een echte leerling van Christus en gaat steeds meer op Christus zelf lijken.? Wat weten we feitelijk over Maarten? Hij werd rond 316 geboren in wat de Romeinen Pannoni? noemden, ongeveer het huidige Hongarije. De legenden zeggen: in Szombathely (Savaria) als zoon van Romeinse ouders. Zijn precieze geboortedag is onbekend. Maarten is in het Latijn Martinus en die naam betekent ?van Mars? of ?aan Mars gewijd?. Mars is de Romeinse oorlogsgod en was een geschikte naam voor een jongen die is voorbestemd in het leger te gaan.

Omdat zijn vader militair was, was het wettelijk bepaald dat eventuele kinderen ook een militaire loopbaan zouden volgen. Hij werd opgeleid in de Italiaanse stad Pavia en kwam al op jonge leeftijd in het Romeinse leger terecht. Hij moet 15 jaar zijn geweest toen hij door het Romeinse leger werd ingelijfd. Drie jaar later zou hij zich hebben laten dopen en nog weer wat jaren later zou hij uit het leger zijn gegaan om zich te wijden aan een godsdienstige loopbaan. Terwijl hij nog in het leger diende, zou het bekendste wonder zijn gebeurd toen hij in Galli? diende. Volgens de legende ontmoette hij bij de stadspoort van Amiens een blinde bedelaar waar niemand naar omkeek. Omdat het winter was en de man weinig kleren aan had, gaf Maarten de helft van zijn mantel weg. Hij gaf daarmee zijn eigen helft weg, omdat de andere helft aan Rome toebehoorde. ?s?Nachts droomde Maarten van de bedelaar die aan hem verscheen als Christus zelf gelijk het Evangelie van Mattheus (25:36) waarin Christus zegt: ?Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.?? Lees de rest van dit verhaal in het september nummer van ons tijdschrift.