Het tijdschrift

Het tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn heet “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering” en verschijnt 4x/ jaar. Gratis voor leden en te koop in het Kenniscentrum voor geïnteresseerden.

Redactie

De redactie van ons tijdschrift bestaat uit: Margreet Staal, Afiena van IJken – Van Zanten, Arthur van der Leij en Veronique Voorn (eindredactie).
U kunt deze per mail bereiken via redactie@histvervdmh.nl.

Input/ideeën

Heeft u ideeën voor interessante artikelen, neem dan contact met de redactie, telefonisch of via ons algemene mail-adres: redactie@histvervdmh.nl

Deadlines

De aanleverdata van kopij voor het tijdschrift zijn in 2020:

  • 16 november

Eerdere edities

Wilt u een indruk krijgen van de diversiteit aan artikelen in ons tijdschrift, kijk dan hieronder voor een overzicht van de laatste edities van ons tijdschrift met een link naar onze webwinkel.

Voor oudere edities kunt u terecht in ons Kenniscentrum tijdens openingstijden.

Cover-tijdschrift_december-2019
Cover-tijdschrift_december-2019

Register

Van de artikelen die in het tijdschrift zijn verschenen is een register opgesteld. Dit register bestaat uit 2 delen: een onderwerpenregister en een auteursregister. Het register is een pdf-bestand en is met Acrobat-Reader te bekijken. Indien u niet beschikt over Acrobat-Reader dan kunt u dit programma gratis downloaden van de website www.adobe.nl.

Alle verschenen tijdschriften zijn in te zien in ons kenniscentrum en over het algemeen nog te koop.

Sabine

U kunt de artikelen uit ons tijdschrift ook digitaal zoeken in Sabine . Dit is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc.

T/m 2003 zijn alle artikelen van ons tijdschrift opgenomen in Sabine.

Sabine wordt helaas niet langer bijgewerkt. Het was een samenwerkingsproject van: Universiteitsbibliotheek Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht , Het Utrechts Archief , Bibliotheek Utrecht en BISC.