Verslag najaars-ALV van 20 september 2017

Op 20 september 2017 vond de najaars-ALV van de Historische Vereniging plaats. Het verslag hiervan, en alle andere ALV-stukken, vindt u op deze pagina:?www.histvervdmh.nl/alv

Op de agenda voor de ALV stonden o.a. de bespreking van de begroting 2018 en het Beleidsplan 2018. Beiden werden na een discussie goedgekeurd.? Verder benadrukte Harry van der Meer nog dat de vele activiteiten die elk jaar weer worden georganiseerd geen doorgang kunnen hebben zonder de inzet van vrijwilligers. Als ieder eens in de zoveel tijd een avond of middag helpt komt de last niet op de schouders van steeds dezelfde groep vrijwilligers.

Arjo Roersch van der Hoogte had zich gekandideerd voor de functie van bestuurslid (2e secretaris) en werd unaniem door de ledenvergadering verkozen tot bestuurslid. Ingrid Horst gaf aan dat zij na zes jaar bestuurslidmaatschap bij de volgende ALV zal aftreden. Bij de stukken voor de voorjaars-ALV zal een functieprofiel worden meegestuurd.