Vondsten bij archeologisch onderzoek in Leeuwesteyn

Tijdens het archeologisch onderzoek van Buitenplaats Leeuwenstein in 2015 zijn goed bewaard gebleven funderingen uit de zeventiende en achttiende eeuw gevonden. De toenmalige bewoners hebben de grachten gebruikt om hun afval in kwijt te raken. De duizenden vondsten geven een heel mooi beeld van het (goede) leven van de bewoners. Er is zoveel gevonden dat de hulp van amateur archeologen van de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) is ingeroepen om de vondsten te bergen.

Na de opgraving zijn alle vondsten gewassen en voor een groot deel overgebracht naar de Archeohotspot in het Universiteitsmuseum Utrecht. Tijdens de openingstijden van het museum bent u welkom om te komen kijken naar het bijzondere puzzelwerk van de vrijwilligers. Door hun inzet wordt er steeds meer duidelijk over het leven van de bewoners van Leeuwenstein! Voor verder informatie zie:

http://www.universiteitsmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/agenda-ennieuws/ agenda/2016/archeolab

bron: E-news Leeuwesteyn