Zat. 26 augustus: Dagexcursie naar Steenwijk en Veenhuizen

De Stichts-Hollandse Historische vereniging, onze zuster-vereniging uit Woerden, organiseert op zaterdag 26 augustus een excursie naar Steenwijk en Veenhuizen. U kunt zich nog opgeven als deelnemer door een mail te sturen naar Marianna Kersten op kersten33@kpnplanet.nl of te bellen naar 0348-415528. Vermeld de volgende gegevens: Naam, adres, aantal personen, SHHV lidnummer als u dat weet, telefoon of e-mailadres (liefst het laatste). De excursie staat ook open voor niet-leden. Bij het toewijzen van plaatsen gaan de leden van de SHHV voor. Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling naar bankrekening NL42 RBRB 0943 3513 40 , ten name van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. Aanmelden verplicht. Kosten ? 59,00 Locatie: vertrek en aankomst nabij Woerden NS