Zeer succesvolle dagen Haarzicht

De drie dagen met archeologische rondleidingen waar de nieuwe wijk Haarzicht wordt gebouwd, waren een enorm succes! De rondleidingen werden georganiseerd door de Historische Vereniging en waren een resultante van de unieke samenwerking tussen de vereniging en de ontwikkelaar AM (Grondbank Haarzicht). Een kleine 800 mensen bezochten de plek en werden ook enthousiast over de Historische Vereniging en wat wij allemaal doen. Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van de Historische Vereniging die bijdroegen aan dit evenement, dank ook aan de gemeente Utrecht, de archeologen Erik Graafstal en Herre Wynia, IZI en uiteraard AM (Grondbank Haarzicht) voor de durf om een unieke samenwerking aan te gaan met een vrijwilligersorganisatie, de Historische Vereniging, over het erfgoed onder de te bebouwen grond.

Namens het bestuur,

Gerda Oskam (vz)